030-2343625
info@iot.nl

Uyum Yasası mağdurları dikkatli olmalı!

Uyum Yasası Mağdurları Vakfı (De stichting inburgeringsleed) vatandaşların Uyum Yasası kapsamında uğradıkları maddi ve manevi kayıpları Hollanda Devletinden alabilmek amacıyla toplu bir tazminat davası açacağını bildirdi. 

Vakıf yöneticileri yapacakları çalışmalar için vatandaşlardan 250 Euro kayıt ücreti istiyorlar. 

Utrecht Yüksek İdari Mahkemesi geçen 16 Ağustos tarihinde verdiği kararla, Uyum Yasasının AB ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca Türk vatandaşlarına uygulanamayacağına hükmetmisti. Yüksek Mahkemenin bu kararından sonra Yurtdışı Uyum Yasası’nın da Türklere uygulanmayacağı açıklandı. 

Hollanda Anayasasının 94. maddesinde devletin altına imza attığı uluslararası anlaşmalara saygı göstermesi, bu anlaşmalara aykırı karar alınamayacağı belirtilir. Hollanda Hükümeti yıllardır bu konuda başta Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olmak üzere çok sayıda hukukçu, bilim insanı ve kurumun uyarılarına rağmen, AB -Türkiye Ortaklık Hukuku Hükümlerine aykırı olan Uyum Yasasını yürürlüğe koymakla bir hata yapmıştır. Ve vatandaşlarımız bu haksız uygulama sonucu, çok eziyet çekmiş ve gereksiz yere yüklü bir masrafa girmiştir. Bundan dolayı, hata yapan Hollanda Devletinin, uygulamadan mağdur olan vatandaşların maddi ve manevi zararlarını karşılaması gerekir. 

IOT ve bağlı federasyonlar AB ile Türkiye arasında imzalanan ortaklık anlaşmalarından kaynaklanan haklara işlerlik kazandırılması amacıyla, bir grup hukukçu ve uzman ile birlikte yıllardır yoğun şekilde mücadele etmektedir. Uyum Yasasına karşı verilen mücadelede bugüne kadar tanımadığımız bir vakfın, konuyla ilgili bilgi ve uzmanlığının ne olduğunu bilemiyoruz. Bu nedenle de vakıf yöneticilerinin vatandaşlardan neden 250 Euro gibi yüklü bir kayıt ücreti istediği tarafımızdan anlaşılamamıştır. 

Bunun yanı sıra, söz konusu dava için ne kadar para gerektiği, toplanan parayı kimin nasıl denetleyeceği ve davanın kazanılması durumunda bu paranın vatandaşlara geri ödenip ödenmeyeceği de açık değildir. 

Bu güne kadar Ortaklık Hukukuyla ilgili bir çok davaya bakan avukat Ejder Köse’nin Rotterdam Mahkemesinde Yurtdışı Uyum Yasası mağduru hakkında açtığı İnce davası halen devam etmektedir. Bu davada Yurtdışı Uyum Yasası nedeniyle davacının yaptığı masrafların da karşılanması talep ediliyor. Vatandaşların, bu konuda bir adım atmadan önce, bu davanın sonucunu beklemeleri daha iyi olacaktır. 

Aydın Akkaya 
IOT Yönetim Kurulu Başkanı

Samenvatting in het Nederlands: 

De initiatiefnemers van de Stichting Inburgeringsleed hebben moreel het gelijk aan hun kant. In de Grondwet staat dat de overheid zich aan internationale verdragen moet houden. In dit geval het Associatieverdrag met Turkije. Wij en anderen hebben de overheid er veelvuldig voor gewaarschuwd dat de inburgering in strijd was met het associatierecht. De overheid het willens en wetens dat recht geschonden, maar de rekening is bij de burger neergelegd. Dat kan niet – het geld moet terug! Vooralsnog heeft de rechter zich evenwel alleen uitgesproken over de Wet Inburgering en niet over het inburgeringsexamen in het buitenland. Juridisch is een procedure moeilijk, maar niet kansloos. Over de kansen wordt meer bekend nadat de rechter in lopende procedures over strijdigheid van de Wet Inburgering Buitenland met het associatierecht en schadeloosstelling een uitspraak heeft gedaan. Door niet op die uitsprak te wachten is het initiatief prematuur. Er zijn ook andere twijfels over het initiatief. Het functioneren van de stichting is vooralsnog weinig transparant. Het is onduidelijk welke deskundigheid de stichting verenigt en op welke wijze een beroep wordt gedaan op bestaande deskundigheid. Ook lijkt het initiatief erg commercieel van opzet. De initiatiefnemers zeggen van 20.000 gedupeerden € 250 te zullen ontvangen. Dat is vijf miljoen – rijkelijk duur voor een civiele procedure. Krijgen mensen die geld inleggen dat terug wanneer de zaak wordt gewonnen? 
Vooralsnog adviseert het IOT mensen om te wachten op de uitkomst van lopende procedures. 

Gerelateerde Artikelen