030-2343625
info@iot.nl

LOM over inburgering en Nederlanderschap

Op 11 mei is in het Landelijk Overleg Minderheden gesproken over een tweetal wetsontwerpen. Het kabinet wil de Wet Inburgering zodanig wijzigen dat men de inburgeringscursus zelf moet betalen. Een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap maakt het opnieuw moeilijker om Nederlander te worden. Voor jongeren die middels het optierecht Nederlander worden gaat een taaleis gelden. Naturaliseren kan alleen nog maar als men werk heeft of een opleiding op het niveau van MBO 2.

Namens de samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen stelde IOT-voorzitter Aydın Akkaya dat steeds meer mensen Nederlands gaan leren en dat daar nu een eind aan wordt gemaakt. Hij vroeg minister Donner om het leren van de Nederlandse taal te blijven faciliteren, bijvoorbeeld door de cursuskosten fiscaal aftrekbaar te maken. De Integratieminister liet weten graag door te willen praten over maatregelen om het Nederlands leren te blijven bevorderen.

De voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders, Farid Azarkan, stelde dat het voor grote groepen onmogelijk gemaakt wordt om Nederlander te worden. Dat is in strijd met het Europees Verdrag inzake nationaliteit en verhinderd dat immigraten zich binden aan de Nederlandse samenleving.

Gerelateerde Artikelen