030-2343625
info@iot.nl

1250 Euro’luk harç bedeline itiraz edin!

Hollanda makamları 6 aydan fazla bir süredir aile birleşimi kapsamında, çifte vatandaşlık sahibi eşlerinin yanına Hollanda’ya gelen Türk vatandaşlarından haksız şekilde 1250 Euro oturum harcı talep ediyor. Avrupa Adalet Divanı geçen 29 Mart 2012 tarihinde açıkladığı kararda, eşleri çifte vatandaş olan Türk vatandaşlarının da, AB ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Anlaşmaları Hükümleri kapsamına girdiğini belirtmişti. Buna göre çifte vatandaşlığı olan Türklerin eşlerinin de düşük oturum harcı ödemesi gerekiyor. Bu durumda, Geçici Oturma Müsadesi (MVV) için 60 Euro, ilk oturumu uzatmak için ise 40 Euro harç ödenmesi gerekiyor.

Daha önce IOT’nin çağrısına uyarak ödediği yüksek harç bedeline itiraz edenler, fazladan ödedikleri miktarı geri alabiliyorlar. İlginç olan ise Göç ve Vatandaşlık Dairesi’nin (IND) hala vatandaşlardan yüksek harç bedeli talep ediyor olması. IOT’ye gelen yoğun şikayetler üzerine, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme yaptık. Bakanlık görevlileri bu görüşmede, Yabancılar mevzuatının yeni değiştirildiğini ve 1 Ekim 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, çifte vatandaşlık durumunda da düşük harç tarifesinin geçerli olacağını belirttiler.

Haksız yere fazladan ödenen harçların geri alınmasıyla ilgili genel bir bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Bu nedenle yüksek harç bedeli ödeyen herkesin fazladan ödediği miktara itiraz etmesini, itirazın reddedilmesi durumunda ise temyize gitmesini tavsiye ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse eşi çifte vatandaş olan Türk vatandaşları, Geçici Oturma Müsadesi Başvurusu (MVV- Machtiging Voorlopig Verblijf) harcı için 60 Euro, oturma müsadesini ilk uzatma için ise 40 Euro harç ödemesi gerekiyor.

Samenvatting Nederlands:

Maak bezwaar tegen de leges van 1.250 euro

Nederland heft al een half jaar lang onrechtmatig hoge leges (€ 1.250) bij gezinshereniging als de in Nederland woonachtige partner naast de Turkse ook de Nederlandse nationaliteit heeft. Al op 29 maart 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat ook Turken met dubbele nationaliteit bescherming genieten van het Associatieverdrag EU – Turkije. Dat betekent dat ook bij dubbele nationaliteit het lage legestarief geldt: € 60,- voor een MVV en € 40,- voor een verblijfsvergunning.

Het vreemde geval doet zich voor dat mensen die gehoor hebben gegeven aan onze oproep om bezwaar aan te tekenen tegen de hoge leges hun geld terugkrijgen, maar dat de IND bij nieuwe aanvragen nog steeds het hoge tarief in rekening brengt. Veel mensen hebben zich daarover tot ons bureau gewend. Mede daarom is op 28 augustus een gesprek gevoerd met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De uitkomst daarvan is de toezegging dat per 1 oktober het Vreemdelingenvoorschrift zal worden gewijzigd en ook bij dubbele nationaliteit het lage tarief gaat gelden.

Het is onduidelijk of er een terugbetalingsregeling komt en hoe die er uit gaat zien. Wij raden daarom iedereen aan om wanneer men het hoge tarief moet betalen bij de IND om terugbetaling te vragen en tegen een weigering tot terugbetaling bezwaar en beroep aan te tekenen. Voor alle duidelijkheid: Turken moeten voor een Machtiging Voorlopig Verblijf € 60,- betalen en voor (eerste aanvraag of verlenging) van een verblijfsvergunning (betaalde én onbepaalde tijd) het bedrag van € 40,-.

Gerelateerde Artikelen