030-2343625
info@iot.nl

Doodsteek voor legesbeleid

Nederland mag geen hoge leges meer heffen voor een Europese verblijfsvergunning. Ook de hoge leges voor een MVV bij gezinshereniging moeten worden teruggedraaid. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie na een inbreukprocedure tegen Nederland. Naar het oordeel van het Europese Hof zijn de hoge Nederlandse leges onevenredig hoog in vergelijking met wat EU-burgers voor verblijfspapieren moeten betalen en daarmee in strijd met de Richtlijn Derdelanders. De inbreukprocedure was aangespannen door de Europese Commissie na een in 2006 door het IOT aangespannen klacht tegen de legesverhogingen.

Voor Turken heeft de uitspraak van het Europese Hof geen gevolgen meer. De legesverhogingen voor Turken zijn al teruggedraaid nadat in andere procedures is komen vast te staan dat zij in strijd zijn met het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Turkije.

Op 1 mei aanstaande is het tien jaar geleden dat Nederland begon met een reeks van rigoureuze verhogingen van de leges voor verblijfsvergunningen om het immigranten moeilijker te maken zich in Nederland te vestigen. Door deskundigen en migrantenorganisaties is er aanstonds op gewezen dat die verhogingen in strijd waren met internationale verdragen en het Europese recht, gezinnen in grote moeilijkheden brachten en een discriminerend karakter droegen. Honderden rechtszaken later lijkt wat minister Verdonk het Legesgebouw noemde tot de laatste steen te zijn afgebroken. Schandalig is dat gedupeerden door een omstreden uitspraak van de Raad van State slechts in zeer beperkte mate de onrechtmatig geheven leges terug krijgen. Op dat punt zal nog een lange juridische strijd moeten worden gevoerd.

Gerelateerde Artikelen