030-2343625
info@iot.nl

Den Haag Temyiz Mahkemesi IOT’yi haklı buldu: Yüksek İkamet Harçları geçersiz!

TR-AB Ortaklık Hukuku kapsamına giren Türk vatandaşlarından alınan yüksek harçlar geçersiz!

Den Haag Temyiz Mahkemesi, 2002 – 2003 yılarında yürürlüğe giren ikamet harçlarının yükseltilmesi uygulamasının, AB ile TR arasındaki Ortaklık Hukuku kapsamına giren Türk vatandaşları için geçersiz olduğunu kararlaştırdı.

Den Haag Temyiz Mahkemesinin bu kararı son 6 yıllık sürede yüksek harç bedeli ödeyen vatandaşların, bu miktarı hemen geri alabilecekleri anlamına gelmiyor. Bunun için de ayrı bir dava açılması gerekebilecek. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Devlet Sekreteri 3 ay içerisinde Temyiz Mahkemesinin bu kararına yargıtay nezdinde itiraz edebilir. Yüksek harçlar konusunda daha önce alınan kararlara da itiraz eden Hollanda Devleti’nin, bu karara da itiraz etmesi bekleniyor. Bu nedenle sözü geçen yıllarda ödenmiş olan yüksek harç bedellerini geri alabilmek için şu an hukuki bir girişim mümkün değil.

Bu konu açıklığa kavuştuğunda IOT’nin internet sayfası ve yayın organı Sözhakkı dergisinde ayrıntılı bilgiler yer alacak. Ama biz yine de 2002-2003 yıllarından itibaren ikamet izinleri için ödenen harçlara ilişkin makbuzların saklanmasını öneriyoruz.

Yüksek İkamet Harçları uygulamasına IOT ile birlikte içinde 25 göçmen kuruluşunun yer aldığı Yüksek Harç Uygulamasına Karşı Çalışma Grubu tarafından dava açılmıştı. 2005 yılında konuyu değerlendiren Rotterdam Mahkemesi, AB-TR Ortaklık Hukuku kapsamında itirazımızı haklı bulmuş ve Hollanda Devleti bu karara karşı çıkarak temyize gitmişti. Ve son olarak Den Haag Temyiz Mahkemesinin verdiği bu karar Hollanda Devletinin itirazını geçersiz kılıyor.

IOT, ikamet izinleri için yüksek harç uygulamasının, AB-TR Ortaklık Hukukunun yanısıra diğer bazı ulusal ve uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğu görüşündeydi. Bize göre uygulama, Hollanda Anayasası başta olmak üzere Yabancılar Yasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Vatandaşlık ve Siyasal Haklar Anlaşması, Avrupa Sosyal Haklar Belgesi, Avrupa İkamet ve Aile Birleşimi Düzenlemesinde yer alan hükümlere aykırıdır.

Ancak Mahkeme 22 Mayıs 2008 tarihli kararıyla, Rotterdam mahkemesinin daha önce aldığı karar doğrultusunda yüksek harç uygulamasının, sözü edilen anlaşmalardan sadece AB -TR Ortaklık Hukukuna aykırı olduğu yönündeki kararını teyit etmiş oldu.

Gerelateerde Artikelen