030-2343625
info@iot.nl

Rechtszaak over leges

25 organisaties o­ndersteunen zaak tegen exorbitante stijging leges.

 

Op maandag 22 november a.s. dient bij de Rechtbank Den Haag een zaak van de werkgroep tegen de legesverhogingen tegen de Staat over de forse verhogingen van de leges die vreemdelingen moeten betalen voor hun verblijfsvergunning.

Aanleiding is de extreme verhoging in de afgelopen twee jaar, die voor sommige vergunningen oplopen tot 1150%. Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning moet per gezinslid nu € 430,- worden betaald, voor een verlenging € 285,- . Een vergunning voor o­nbepaalde duur kost inmiddels € 890,-. 

 

Op het gebied van de kennismigratie prijst Nederland zich op deze manier uit de markt. Nergens in Europa worden dergelijke hoge bedragen gevraagd voor verblijfsvergunningen.

Daarnaast is het absurd dat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), o­ndanks de hoge kosten die zij vraagt, regelmatig niet in staat is een aanvraag voor een verblijfsvergunning binnen de wettelijke termijnen af te handelen. 

 

Uiteenlopende mensen gedupeerd

Een grote groep mensen is door de hoge legeskosten gedupeerd. Het gaat om migranten,  vluchtelingen en buitenlandse studenten maar ook om mensen met een Nederlandse partner en Nederlandse bedrijven met buitenlandse werknemers.

Daarom hebben vijfentwintig organisaties de handen ineen geslagen. Volgens de werkgroep fungeren de legeskosten als een verkapte vorm van belasting en zijn zij in strijd met o.a. de Grondwet en het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens.

Gerelateerde Artikelen