030-2343625
info@iot.nl

Parlementariërs laat bestrijding eerwraak niet los!

Het IOT heeft een petitie aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin wordt gepleit tegen stopzetting van overheidsbemoeienis met de preventie van eergerelateerd geweld. Het IOT vraagt de parlementariërs er voor te zorgen dat 
- De politiebescherming van slachtoffers van eerwraak wordt verbeterd. 
- Steun aan slachtoffers van eerwraak een plaatst krijgt in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
- De plaatselijke samenwerking van politie, opvang en migrantenorganisaties doorgaat. 
De IOT maakt er bezwaar tegen dat nu vrouwen zijn opgeroepen om weerbaarheid te tonen jegens de dreiging de eergerelateerd geweld, de overheid geen werk maakt van de beloofde bescherming en ondersteuning. 
De petitie werd aangeboden door Hüseyin Yanmaz (vice-voorzitter) en Ahmet Azdural (directeur). De petitie is in ontvangst genomen door commissievoorzitter Sharon Dijksma (PvdA). 

Gerelateerde Artikelen