030-2343625
info@iot.nl

Eindhoven bijt de spits af

Onder grote belangstelling is in Eindhoven het eerste gemeentelijk convenant getekend in het kader van de preventieaanpak eergerelateerd geweld. Ondertekenaars waren de politie, de vrouwenopvang en 22 migrantenorganisaties, van het Marokkaanse vadercomité tot de Turkse vrouwenorganisatie Neşe. 

De partijen spreken in het convenant een onderlinge taakverdeling af. Zo zullen migrantenorganisaties eerwraak bespreekbaar maken en de zelfredzaamheid van slachtoffers bevorderen. Het steunpunthuiselijk geweld zorgt voor adequate opvang en de politie voor een adequate signalering, meld- en interventiestructuur. De gemeente ondersteunt de samenwerking binnen het platform waarin alle partijen samenwerken.. 

Het Eindhovense initiatief is de eerste van een tiental plaatselijke samenwerkingsverbanden die in het leven worden geroepen. Hedenmiddag wordt het tweede convenant getekend in Den Haag (foto)

Gerelateerde Artikelen