030-2343625
info@iot.nl

Federaties tekenen handelingsprotocol

Samen tegen eergerelateerd geweld 

In aanwezigheid van de nieuwe minister voor Wonen, Wijken en Integratie en onder grote belangstelling hebben de Turkse federaties een protocol ondertekend, waarin zij afspreken gezamenlijk in actie te komen tegen eergerelateerd geweld. Minister Van der Laan prees de moed van de Turkse organisaties om dit thema aan te pakken. Hij zegde hen steun toe bij de vorming van samenwerkingsverbanden met politie en vrouwenopvang in tien pilot gemeenten. De voorzitter van het IOT, Emin Ateş, benadrukte dat er veel moet worden geïnvesteerd in het onderling vertrouwen in die samenwerkingsverbanden. Na de ondertekenıng werd de opera Dilek opgevoerd.

Gerelateerde Artikelen