030-2343625
info@iot.nl

Bijeenkomst DSDF met Rotterdamse Vrouwenopvang

De bij het IOT aangesloten Federatie van Sociaal-Democratische Verenigingen (DSDF) heeft op 13 juni in samenwerking met de vrouwenopvang een bijeenkomst over eergerelateerd geweld georganiseerd in Rotterdam. De bijeenkomst was de aftrap van de lokale activiteiten die de bij het IOT aangesloten federaties de komende drie jaar in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma Eergerelateerd Geweld gaan uitvoeren in Rotterdam en negen andere gemeenten.

Tijdens de bijeenkomst heeft de projectmedewerkster van het IOT, Carola Dogan, de kaderleden van DSDF voorlichting gegeven over het deelplan dat het IOT en de bij het IOT aangesloten federaties uitvoeren in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma Eergerelateerd Geweld, en het Handelingsprotocol dat de basis vormt voor die activiteiten. Bea Jasai, de manager van de Rotterdamse vrouwenopvang Stichting Arosa, heeft voorlichting gegeven over de werking van de Rotterdamse vrouwenopvang.

Na de voorlichting volgde een discussie over de in de Turkse gemeenschap heersende vooroordelen jegens de vrouwenopvang, en de alternatieven voor eergerelateerd geweld. De belangrijkste vooroordelen jegens de vrouwenopvang bleken:

  • Vrouwenopvanghuizen zijn onkuise plaatsen (vrijheid, blijheid)
  • Vrouwenopvanghuizen scheiden moeders van hun kinderen
  • Vrouwenopvanghuizen sturen vrouwen en meisjes weg omdat zij geen plaats hebben

Echtscheiding werd genoemd als voornaamste alternatief voor eergerelateerd geweld tussen partners, een betere communicatie binnen het gezin als belangrijkste alternatief voor geweld binnen gezinnen. 

Bea Jasai heeft de vooroordelen jegens de vrouwenopvang kunnen weerleggen. De bijeenkomst telt als eerste stap richting een vertrouwensrelatie tussen DSDF en de Rotterdamse vrouwenopvang. DSDF zal zich, tijdens activiteiten gericht op de achterban, inzetten om de vooroordelen jegens de vrouwenopvang met de bij deze bijeenkomst opgedane kennis te ontkrachten.

De kaderleden zijn nu bekend met het Meerjaren Kaderprogramma, weten wat er van hen verwacht wordt en onderschrijven dat ook.  DSDF gaat zich de komende drie jaar inzetten om het mentaliteitsveranderingsproces bij haar achterban in gang te zetten, de zelfredzaamheid te bevorderen, en gedragsalternatieven aan te moedigen. De boodschap van DSDF naar haar achterban is dat geweld om wat voor reden dan ook niet kan: Het openlijk afkeuren van eergerelateerd geweld is de eerste stap naar mentaliteitsverandering. 

  

Gerelateerde Artikelen