030-2343625
info@iot.nl

IOT: Situatie Bulgarije 2009 teleurstellend

In een rapport over het zomerseizoen 2009 getiteld Steekpenningen en afpersing Bulgarije concludeert het Inspraakorgaan Turken dat de bestrijding van de afpersing van reizigers in Bulgarije in 2009 een terugval heeft laten zien. Het rapport, dat is opgesteld aan de hand van klachten van vakantiegangers en berichten van waarnemers, is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken van Bulgarije en aan de Europese Commissie.
De conclusie wordt getrokken op grond van de volgende constateringen:
- Het invoeren van wijzigingen van de routine zonder dat reiziger daarover tijdig geïnformeerd waren zorgde voor verwarring aan het begin van het seizoen.
- Incidenten met het griepcertificaat leidden tot een snel om zich heen grijpende geruchtenstroom.
- Voor het eerst sinds enkele jaren is weer vastgesteld dat de Grenspolitie om steekpenningen vraagt.
- Het optreden van de douane blijft onverminderd zorgelijk.
- Het aantal incidenten waarbij reigers door de verkeerspolitie geld wordt afgeperst lijkt in aantal en in ernst toe te nemen.
- Opnieuw zijn incidenten gemeld die duiden op onveiligheid lang de doorgaande wegen in Bulgarije.
- De problematiek van de wachttijden lijkt evenwel te verbeteren.
Het rapport bepleit voor de komende jaren een intensievere voorlichting aan reizigers en grote vasthoudendheid bij het effectueren van anticorruptie maatregelen.

Gerelateerde Artikelen