030-2343625
info@iot.nl

Daha fazla can kaybını önlemek için aşı yaptıralım!

Hollanda’da korona salgınıyla mücadele çerçevesinde el sıkışma, maske ve 1,5 metre mesafe konulması gibi önlemler artık yavaş yavaş kaldırılıyor.

Ama buna karşılık henüz aşı yaptırmamış olanlar için tehlike devam ediyor. Uzmanlar, özellikle giderek yaygınlaşan Delta varyantının er ya da geç aşı yaptırmayan herkese bulaşmasını bekliyorlar.

 

Belediye Sağlık Daireleri (GGD) korona virüsünden etkilenenler konusunda etnik kökene dayalı olmasa da mahalle/semtlerde görülen vakalarla ilgili sayılar açıklıyor. Bu verilere göre, Amsterdam, Rotterdam ve Twente bölgesinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı yerlerde aşı yaptırma oranının yüzde 50 veya daha altında olduğu görülüyor. Bu yıl başlarında Amsterdam’da yapılan bir başka araştırmaya göre, Hollandalılar arasında yüzde 80 olan aşı yaptırma oranının, Türkler arasında yüzde 45 dolayında seyrettiği saptanmıştı.

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına göre, aşı yaptırma oranı düşük bölgeler önümüzdeki günlerde ciddi bir sorun olabilir ve özellikle kış aylarında bu semtlerde yeni salgınlar yaşanabilir. Virüsün bu bölgelerde hızla yayılmasından göçmenler de olumsuz şekilde etkilenebilirler.  

 

Şu ana kadarki vaka sayısı, hastaneye yatma, yoğun bakım ve vefat olaylarıyla ilgili veriler, korona salgınından göçmenlerin Hollandalılara göre iki-üç kat daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Geleneksel göçmen gruplar içerisinde en çok Türkiye ve Sürinam’dan gelenlerin virüse yakalanma tehlikesi bulunuyor. Ev yerine daha çok dışarda çalışmak, küçük evlerde yaşamak, sigara ve diğer sağlık sorunları bunun nedenleri olarak görülüyor.

 

Uzmanlar, çocuk salgın hastalıklarına karşı örneğin Amsterdam’da Türkler’in aşı yaptırma oranı diğer tüm gruplardan daha yüksek olmasına karşın,  korona aşısına neden az ilgi gösterildiğini açıklamakta zorluk çekiyorlar.

 

Hollanda’da pandemiyle ilgili rakamlara göre, korona virüsüne yakalananların yüzde 0,4’ü hayatını kaybediyor. (Şu ana kadar 4 milyon kişiye bulaştı, 17 bin kişi hayatını kaybetti). Hollanda’da yaşayan Türklerin henüz yarısının aşı yaptırdığını kabul edersek, bu diğer aşı yaptırmayan yarısının da  bir şekilde korona virüsüne yakalanabileceği, bir başka deyişle büyük çoğunluğu yaşlı ve başka hastalığı olan yaklaşık 800 vatandaşımızın daha hayatını kaybedebileceği anlamına gelebilir.

 

Bu nedenle daha fazla sevdiklerimizin, yakınlarımızın hayatını kaybetmesini istemiyorsak, herkesi aşı yaptırmaya davet ediyoruz. Aşı yaptırarak hem kendimizi hem de yakınlarımızı koruyalım.

 

Zeki Baran

IOT Başkanı

 

 

Nederlands

Wie niet gevaccineerd is, vroeger of later zal geïnfecteerd worden. Nu we weer handen schudden, en mondkapjes en de anderhalve meter zijn afgeschaft krijgt het deltavirus vroeger of later alle niet-gevaccineerden onherroepelijk te pakken.

 

Cijfers per etnische groep zijn er niet, de GGD’s geven alleen cijfers per wijk. Daaruit blijkt wel dat in wijken waar veel Turken wonen de vaccinatiegraad rond de 50% is of nog iets later. Dat zie je in Amsterdam, in Rotterdam, maar ook in de Twentse steden, waar veel Turken wonen.

Er zijn wel cijfers over de vaccinatiebereidheid (in Amsterdam). Aan het begin van het jaar was die onder Nederlander 80% en onder Turken 45%.

 

Dat men in wijken woont waar de vaccinatiegraad laag is, is echt een punt. De epidemiologen zeggen dat deze wijken in de winter brandhaarden van nieuwe uitbraken gaan worden. De migrantengemeenschappen in de grote steden zijn zo open als maar zijn kan – daar slaat het virus meteen toe.

 

Tot nu toe zijn migranten twee tot drie keer zo hard getroffen als autochtonen. Dat betreft infecties, ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen. Van de klassieke immigratielanden was vooral voor inwoners met een Turkse en Surinaamse migratieachtergrond het relatief risico groter in vergelijking met inwoners met een Nederlandse achtergrond. Voor het hogere risico worden uiteenlopende oorzaken genoemd: geen werk dat thuis kan worden gedaan, kleine woningen, slechte gezondheid, roken, enz.

 

Wat verbazend is, dat als het gaat om kinderziekten, de Turkse gemeenschap (in Amsterdam) de hoogste vaccinatiegraad heeft, hoger dan onder autochtone Nederlanders.

 

Volgens de cijfers sterft 0,4% van de mensen die covid krijgen (4 miljoen mensen die besmet zijn geweest, 17.000 doden). Als we ervan uitgaat dat de helft van de Turken in Nederland is gevaccineerd en dus de andere helft de infectie nog zal doorstaan, praten we over 800 doden, in hoofdzaak ouderen.  

Daarom roepen we iedereen op om die mensen het leven te redden. Daarvoor moet iedereen zich laten vaccineren.

 

Zeki Baran

Voorzitter IOT

Gerelateerde Artikelen