030-2343625
info@iot.nl

Korona salgını hakkında yaşlılar için Türkçe bilgilendirme hattı açıldı!

De KBO-PCOB & NOOM Ouderen-Infolijn is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via;

030 – 3 400 600

6 aydan fazla Türkiye’de kalan yaşlılara oturum hakkı konusunda esnek davranılmalı!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) halen Türkiye’den Hollanda’ya gelemeyen yaşlıların süresi biten Hollanda’da ikamet izinleri konusunda anlayışlı davranılmasını istedi.

iki Federasyon Başkanımızı tebrik ediyoruz!

HTKB ve DSDF Federasyonları Başkanları Hollanda Kraliyet Nişanına layık görüldüler.

 

Kral Günü kapsamında, toplum yararına yaptıkları gönüllü çalışmalar nedeniyle ödüllendirilenler arasında bu yıl, IOT’ye üye iki federasyonun Başkanı Melahat Çapoğlu ve Nevzat Cingöz de bulunuyor.

Hollanda’da yaşayan herkes, eşit durumlarda eşit muameleye tabidir!

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

• Ekonomik krizin faturası göçmenlere çıkarılmamalı!

Kriz destek paketlerinde ayrımcılığı önleme koşulu yer almalı!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) hükümetten, korona önlemleri nedeniyle yaşanması beklenen ekonomik krizden yabancıların orantısız şekilde etkilenmesini önleyici önlemler almasını istedi.