030-2343625
info@iot.nl

Çocuk parasının durdurulması AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna aykırıdır!

Çocuk parasının ülke yaşam koşuluna göre ayarlanması ve zamanla durdurulması önerisi AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna aykırıdır!

Hollanda Hükümetinin AB dışı ülkelere gönderilen çocuk parasıyla birlikte bazı ödenek miktarının ülke yaşam koşullarına göre yeniden ayarlanması ve daha sonra tamamen durdurulmasını öngören sosyal güvenlik yasalarındaki değişiklik önerisi uluslararası yasalara aykırıdır.

Bakanlar Kurulu tarafından Cuma günü kabul edildikten sonra meclise gönderilen yasa değişikliği önerisi bu hafta İkinci Meclis Sosyal İşler ve İstihdam Olanakları Daimi Komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Değişiklik önerisinin ayrımcı bir uygulama olduğunu savunan IOT ile Faslıların Danışma Kurulu SMN, İkinci Meclise gönderdiği mektupta, uygulamanın bu grup açısından haksız sonuçları olacağını ve aynı zamanda uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu savundu. Yasa değişikliği önerisi, AB dışındaki ülkelere gönderilen çocuk parasının yanı sıra, Çocuğa Özel Bütçe, Genel Dulluk Yasası ile İş ve Gelir Yasası doğrultusundaki ödemelerin yurtdışında kalınan ülke koşullarına göre yeniden ayarlanmasını öngörüyor.

Hollanda Hükümetinin, arasında Türkiye’nin de bulunduğu AB dışındaki ülkelere gönderilen çocuk parasının ülke yaşam koşullarına göre yeniden ayarlamak (düşürmek) istemesi, AB ile Türkiye arasında yapılan ortaklık anlaşmalarına aykırıdır. AB ile Türkiye arasında 1963 yılında başlayan ortaklık ilişkilerinden doğan Ortaklık Hukuku Hükümlerine göre, Türk vatandaşlarına diğer AB vatandaşlarından farklı muamele yapılamaz ve onların mevcut durumlarında kötüye gidiş olamaz.

Diğer taraftan, çocuk parası yurtdışında yaşayan çocuğun bakım ve eğitim masraflarını ibraz edilmesinden sonra velilere ödeniyor. Bu nedenle hükümetin, yurtdışındaki çocuk için ödenen çocuk parasının, çocuğa yapılan masraflardan fazla olduğu ve bunun da amacını aştığı yönündeki gerekçesi gerçeklerle bağdaşmıyor. Kaldı ki, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki yaşam standardları göz önüne alındığında, Türkiye’nin AB ülkelerinden daha ucuz olduğu düşüncesi her koşulda geçerli değildir.
 

Woonlandbeginsel in strijd met de internationale rechtsorde

Vorige week maakte het kabinet bekend dat het kabinet in 2014 de export van kinderbijslag wil stopzetten. Deze week begint de Tweede kamer met de behandeling van een wetsontwerp om door middel van de invoering van het woonlandbeginsel alvast flink te korten op de kinderbijslag en sociale verzekeringsuitkeringen buiten de EU. In een brief aan de Tweede Kamer wijzen het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en het Inspraakorgaan Turken er op dat deze maatregelen voor betrokkenen zeer onrechtvaardig uitpakt, dat het een discriminerende maatregel is en dat het bovendien gaat om een maatregel waarvan eerder door de rechter is vastgesteld dat hij in strijd is met de internationale rechtsorde.

Gerelateerde Artikelen