030-2343625
info@iot.nl

Intrekken Toeslagenwet uitkeringen onrechtmatig

Nederland had in 2003 de uitkering Toeslagenwet van WAO’ers die in Turkije woonden niet mogen stopzetten. Dat is de strekking van de uitspraak die het Europese Hof van Justitie op 26 mei heeft gedaan. Het associatierecht EEG – Turkije (artikel 6 van Besluit 3/80) bepaalt dat sociale zekerheidsuitkeringen niet mogen worden ingetrokken of verminderd omdat iemand in Turkije woont.

De uitspraak van het Europese Hof bevat de antwoorden op zogenoemde prejudiciële vragen van de Centrale Raad van Beroep. Op basis van de antwoorden op die vragen zet de CRvB de behandeling van het hoger beroep voort op 17 juni. Een uitspraak is dan een week of zes later te verwachten.

Voor de mensen die beroep hebben aangetekend tegen het intrekken van hun uitkering betekent de uitspraak van het Europese Hof waarschijnlijk dat zij de uitkering die hen acht jaar lang ten onrechte is onthouden als nog uitbetaald krijgen. De uitkeringsgerechtigden die geen beroep hebben aangetekend zullen vermoedelijk na de uitspraak van de CRvB opnieuw een uitkering Toeslagenwet kunnen aanvragen.

De uitspraak van het Europese Hof heeft een veel ruimere betekenis dan alleen de Toeslagenwet. Er staat nu klip en klaar vast dat artikel 6 van Besluit 3/80 rechtstreekse werking heeft. Daarmee is ook duidelijk geworden dat de plannen van het kabinet om het woonlandbeginsel in te voeren in een aantal sociale zekerheidsuitkeringen in strijd zijn met het associatierecht.

Gerelateerde Artikelen