030-2343625
info@iot.nl

Toeslagenwet uitkering wordt uitbetaald …. en weer stopgezet.

Deze week heeft de Raad van Bestuur van het UWV-Gak besloten dat alle uitkeringsgerechtigden in Turkije, waarvan de toeslagenwet vanaf 1 januari 2000 is afgebouwd, deze uitkering alsnog krijgen uitbetaald. Het gaat in totaal om 1.700 mensen.

Deze uitkering wordt echter meteen ook weer stopgezet.

Zoals bekend heeft de Centrale Raad van Beroep op 14 maart jongstleden uitgesproken dat de afbouw van de Toeslagenwet o­nrechtmatig was. De Centrale Raad van Beroep kwam op deze uitspraak op grond van het ILO Verdrag nr. 118. Inmiddels heeft de Nederlandse regering de Toeslagenwet aangemeld bij de ILO als een zogenoemde non-contributieve uitkering. Naar de mening van de Nederlandse regering is het stopzetten van de uitkering daardoor nu wel rechtmatig.

Naar de mening van het IOT is ook het opnieuw stopzetten van de Toeslagenwet uitkering o­nrechtmatig, omdat dit in strijd is met het Associatieverdrag tussen Turkije en de EG. Uitkeringsgerechtigden kunnen tegen het stopzetten van de uitkering opnieuw bezwaar aantekenen, zodra zij daarover bericht hebben o­ntvangen.

Gerelateerde Artikelen