030-2343625
info@iot.nl

Hollanda’da müslüman düşmanlığından kaynaklanan şikayetler bundan böyle daha iyi kayıt altına alınacak!

Başbakan Yardımcısı ve Sosyal İşler Bakanı Asscher ile Güvenlik ve Adalet Bakanı Opstelten geçen Cuma günü Türk, Fas ve İlticacılar kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye, IOT Başkanı Emre Ünver’in yanısıra, Devlet ve Müslümanlar Görüşme Organı CMO, Fas’lılar Danışma Kuruluşu SMN, Fas Camileri Konseyi RMMN ve İlticacılar Kuruluşu VON temsilcileri katıldılar.

Tüm katılımcıların, Paris’te mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yapılan korkunç saldırıyı kınadığı görüşmede, olayın toplumda yol açtığı gerilimler ile İsveç ve Almanya’da islam karşıtı saldırı ve yürüyüşlerden duyulan kaygılar dile getirildi.

Görüşmeye katılan taraflar, giderek artan islam karşıtlığına dikkat çektiler ve müslüman düşmanlığına dayalı şikayet ve suç duyurularının daha iyi polis kayıtlarına geçmesini istediler. Toplantıya katılan kuruluşlar önümüzdeki dönemde devlet organlarıyla birlikte bu konuda yapılacak çalışmaları belirleyecekler.
Geçtiğimiz günlerde Hollanda’da camilere karşı gerçekleşen saldırılar da görüşmede gündeme geldi. Bunun üzerine taraflar her türlü teröre, müslüman düşmanlığına, antisemitizm ve artan toplumsal gerilimleri gidermek amacıyla birlikte mücadele edilmesini kararlaştırdılar. Düşünce, ifade ve inanç özgürlüğünün önemini vurgulayan katılımcılar, bu değerlerin korunması amacıyla devlet ve müslüman toplumu olarak birlikte çalışacaklar.

İslam karşıtı saldırılar konusunda her zaman suç duyurusunda bulunulmalı!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) vatandaşları, islamafobiyle ilgili saldırılar hakkında her zaman suç duyurusunda bulunmaya çağırıyor.
IOT saldırılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasnı teşvik etmek amacıyla önümüzdeki günlerde deneyimsel olarak yeni bir çalışma başlatacak. Hollanda’da son dönemlerde artış gösteren islam karşıtı saldırı ve tehditlerin kapsamının iyi şekilde saptanması büyük önem taşıyor. Bu saldırı ve tehditler tam olarak belirlenebilir ise o zaman devlet makamları nezdinde, müslümanların daha iyi korunması amacıyla gerekli önlemler için sunuç alıcı girişimlerde bulunulabilir.

Hollanda’da halen, islam ve müslümanlara yönelik saldırılar polis kaynaklarına, islam karşıtlığına dayalı şikayetler olarak kayıt edilmiyor. Bunun yanı sıra belediyeler ile camiler arasında sürekli ve kalıcı görüşmeler yapılmıyor.

Hollanda’da son dönemlerde müslümanlara karşı artan saldırılar ve özellikle PVV üyelerine ait internet sayfalarında gündeme getirilen tehditler nedeniyle IOT vatandaşları şu konulara dikkat etmeye çağırıyor.

- Olası saldırı ve provakasyonlar konusunda dikkatli olmak gerekir ancak, almayı düşündüğünüz önlemler hakkında her zaman polis ve belediye ile görüşmenizde fayda var.

- Saldırı ve tehdit işaretleri alınması durumunda, derhal polise haber verilmeli. Polisin tavrını duyarlı bulmuyorsanız, belediye meclisi üyeleri veya ayrımcılıkla mücadele kurumlarını durumdan haberdar etmelisiniz.

- Cami ve dernek binanızın güvenliği konusunda kendiniz önlem almak isterseniz, bunu da polise bildirmekte fayda var. Polis önlemler hakkında size yardımcı olabilir, tavsiyelerde bulunabilir.

- Güvenliği artırmak amacıyla gece cami veya dernek binasında kalma şeklinde aldığınız önlemleri polisin bilmesinde fayda var.

- Küçük bile olsa, cami veya dernek duvarına yazılan slogan, saldırı, tehdit içeren her türlü olay hakkında polise suç duyurusunda bulunmakta fayda var. Suç duyurusunda bulunurken her zaman olayın islam karşıtlığına dayanan bir saldırı olduğunu vurgulamak gerekir.

- Polisin tavrından memnun kalmaz iseniz, aynı zamanda belediye veya ayrımcılıkla mücadele bürolarına başvurmakta fayda var.

Vatandaşlar, bu tür konularla ilgili her türlü soru ve sorunlar hakkında her zaman IOT ile ilişkiye geçebilirler.


Nederlandse vertaling

In de toekomst zullen uitingen van moslimhaat beter worden geregistreerd. Dat is de uitkomst van een overleg op 9 januari dat enkele koepelorganisaties van Nederlandse organisaties van Turkse, Marokkaanse en vluchtelingenorganisaties hebben gevoerd met vicepremier Asscher en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gesproken. Aan het gesprek werd namens het IOT deelgenomen door Emre Ünver en voorts door vertegenwoordigers van CMO, RMMN, SMN en VON.

Tijdens het overleg werd de afschuw en verbijstering over de aanslagen in Parijs breed gedeeld, evenals de zorg rond oplopende spanningen naar aanleiding van die aanslagen, de incidenten in Zweden en de anti-islam-demonstraties in Duitsland.

Aandacht is gevraagd voor toenemende moslimhaat. Er is overeengekomen om tot concrete afspraken te komen om moslimhaat beter te registreren. Daar wordt de komende periode door de betrokken organisaties en de overheid gezamenlijk vorm aan gegeven.
Ook in Nederland zijn de afgelopen periode diverse incidenten geweest richting moskeeën. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken gezamenlijk te strijden tegen elke vorm van terrorisme, moslimhaat, antisemitisme en oplopende spanningen. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof zijn een groot goed. De Nederlandse overheid en de moslimgemeenschap zetten zich gezamenlijk in voor bescherming van deze waarden.

Betere registratie is een stap vooruit. Het IOT roept iedereen op om nu ook te allen tijde aangifte te doen van incidenten van islamofobie. Binnenkort start het IOT een pilot om de meldingsbereidheid op dit punt te verbeteren. Het is van het grootste belang dat er een goed beeld bestaat van de bedreigingen waarmee moslims te kampen hebben. Alleen dan kan de overheid succesvol worden gewezen op haar verantwoordelijkheid als het gaat om de bescherming van islamitische burgers.

Geconfronteerd met de recente bedreigingen, zoals die onder meer door PVV-aanhangers op internet zijn geplaatst, wijst het IOT op de volgende aandachtspunten:

- Het is goed om altijd waakzaam te zijn, maar overleg met de politie en/of de gemeente over de maatregelen die u neemt.

- Bij signalen van een dreiging, altijd contact opnemen met de politie. Indien u niet tevreden bent met de reactie van de politie – gemeenteraadsleden informeren.

- Als u zelf maatregelen neemt ter beveiliging van uw gebouw, doe dit dan altijd in overleg met de politie. De politie geeft u op dit punt graag advies.

- Zorg dat de politie op de hoogte is van wat u doet, bijvoorbeeld als er mensen in de moskee of het verenigingsgebouw slapen.

- Schakel bij vernieling, bekladding of bedreigingen altijd de politie in en doe aangifte, ook als het gaat om kleinere incidenten en bedreigingen.
Benadruk bij aangifte dat het gaat om een incident met een islamofobe achtergrond.
Indien u niet tevreden bent over de reactie van de politie, laat het er dan niet bij zitten en neem contact op met het antidiscriminatiebureau in uw gemeente.

Voor nadere vragen kan men altijd contact opnemen met het IOT.

Gerelateerde Artikelen