030-2343625
info@iot.nl

Yurtdışında yapılan Uyum Sınavı zorlaşıyor!

Yurtdışı Uyum Yasası uyarınca, Hollanda’ya gelmeden önce yurtdışında yapılan sınavın düzeyi 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yükseltiliyor. Yürürlükteki sınavdan yararlanmak isteyenlerin, 15 Şubat 2011 tarihinden önce Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği veya Istanbulda’daki Başkonsolosluğundan randevu almaları gerekiyor. 1 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre, Hollandaca sözlü sınav düzeyi A1 min’den A1’e yükseliyor. Yeni uygulamayla, sözlü sınavın yanı sıra okuma-yazma ve okuduğunu anlama sınavları da getiriliyor.

Yürürlükteki uyum sınavına katılmak isteyenlerin, 15 Şubat tarihinden önce başvurmaları gerekiyor!

Yeni uygulama, uyum sınavının oldukça zorlaşacağı anlamına geliyor. Bundan da özellikle aile birleşimi kapsamında Hollanda’ya gelecek düşük eğitimlilerle, okuma yazma bilmeyenlerin olumsuz etkilenmeleri bekleniyor.

Hollanda’ya gelebilmek için gerekli sınav düzeyinin ağırlaştırılması, Uluslararası Hukuk ve özellikle de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Hukuku Anlaşmaları Hükümlerine aykırıdır. Avrupa Adalet Divanı, yüksek oturum harçlarıyla ilgili 29 Nisan 2010 tarihli kararında, ortaklık anlaşmaları uyarınca Türk vatandaşlarının Hollanda’ya geliş koşullarının ağırlaştırılamayacağına hükmetmişti. Bu karar üzerine Birinci Meclis’te yöneltilen soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı, Türkiye ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları Hükümlerinin bu konuda henüz yeterince netleşmediğini belirtmişti.

Hollanda’nın AB-Türkiye Ortaklık Hukuku ihlallerini sürekli gündeme getiren IOT, Yurtdışında Uyum Yasası’nın da Ortaklık Hukuku Hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 2007 yılında Avrupa Komisyonuna şikayette bulunmuştu. IOT olarak haklarımıza sahip çıkacağız ve hak ihlallerini başta Avrupa kurumları olmak üzere her düzeyde gündeme getirmeye devam edeceğiz.

Aydın Akkaya
IOT Başkanı

Zwaardere eisen inburgering buitenland

Het basisexamen inburgering in het buitenland wordt vanaf 1 april een stuk moeilijker. Wie nog het huidige examen wil afleggen, moet voor 15 februari een afspraak maken met de Ambassade in Ankara of het Consulaat in Istanbul. Vanaf 1 april kan de Toets Gesproken Nederlands alleen nog maar op het verhoogde niveau worden afgelegd. Tevens moet vanaf die datum een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen worden afgelegd. De toets Kennis van de Nederlandse Samenleving blijft ongewijzigd.

Voor nadere informatie over het examen en de wijze waarop u zich kunt voorbereiden, klik hier.
Naar verwachting zal de verhoging van de exameneisen het vooral voor laagopgeleiden, ouderen en analfabeten veel moeilijker maken gezinshereniging te realiseren.
De verhoging van de exameneisen is in strijd met de internationale rechtsorde, ondermeer met associatierecht EEG – Turkije. In het elders op deze site genoemde arrest van 29 april 2010 heeft het Europese Hof van Justitie uitdrukkelijk uitgesproken dat de toelatingseisen voor Turken niet mogen worden aangescherpt. In zijn beantwoording van vragen van de Eerste Kamer zegt de minister van Binnenlandse Zaken evenwel dat de reikwijdte van het Associatieverdrag op dit punt nog onvoldoende is uitgekristalliseerd.

Gerelateerde Artikelen