030-2343625
info@iot.nl

Boek over gescheiden gezinnen aangeboden

Met aantal slachtoffers van het gezinsherenigingsbeleid heeft het Inspraakorgaan Turken een boek aangeboden aan de Tweede Kamer over het leven van echtparen en hun kinderen die niet samen kunnen leven in gezinsverband door het beleid inzake gezinshereniging. Bij de aanbieding wees de secretaris van het IOT, Binnur Berkholz-Zengin, op het verdriet dat wordt veroorzaakt door de inburgering in het buitenland, de inkomenseis en de leeftijdseis. Zij drong er met klem bij de Kamerleden op aan om de voorgenomen verhoging van de het niveau van het examen in het buitenland niet te laten passeren zonder debat over de ingrijpende gevolgen voor het gezinsleven. Verschillende slachtoffers van het beleid wezen de Kamerleden op de onredelijke eisen die aan hen en hun partner worden gesteld.

 

Gerelateerde Artikelen