030-2343625
info@iot.nl

Wet Inburgering Buitenland gewoon van kracht

Anders dan geruchten die de ronde doen, is de Wet Inburgering Buitenland nog steeds van kracht. In juli heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald dat van mensen die naar Nederland willen komen niet mag worden geëist dat zij geslaagd zijn voor het examen inburgering in het buitenland. Tegen deze uitspraak heeft de minister van Justitie evenwel hoger beroep aangetekend. De uitspraak van de rechtbank heeft daardoor op dit moment geen gevolgen.

Als de minister het hoger beroep verliest, heeft dat nog steeds geen gevolgen. De uitspraak van de rechtbank berustte op een juridisch technische fout in de wet, die eenvoudig kan worden gerepareerd. Door de minister is aangekondigd dat hij zo nodig reparatiewetgeving tot stand zal brengen en een meerderheid van de Tweede Kamer heeft laten weten daarmee in te zullen stemmen.

Gerelateerde Artikelen