030-2343625
info@iot.nl

‘Wet inburgering buitenland discriminerend’

Nederland moet het inburgeringsexamen buitenland afschaffen omdat het zich op discriminerende wijze richt op alleen migranten van bepaalde nationaliteiten die zich met hun familie willen verenigen. Dat is de belangrijkste stelling in een briefing paper dat op 14 mei 2008 is gepresenteerd door Human Rights Watch. Migranten uit zogenaamde westerse landen worden vrijgesteld van het examen, terwijl in het bijzonder Turken en Marokkanen worden getroffen. Onlangs is het moeilijker gemaakt om voor het examen te slagen.

De Wet inburgering in het buitenland is discriminerend. In combinatie met het inkomensvereiste van 120 procent van het minimumloon en de kosten voor visums bij gezinsvorming en gezinshereniging vormt de inburgering buitenland een inbreuk op het recht op familieleven. Daarbij worden de rechten aangetast van degenen die als familiemigranten naar Nederland willen en van Nederlandse burgers en ingezetenen die in Nederland met hun familieleden samen willen leven. Turkse en Marokkaanse migranten in Nederland worden door deze maatregelen onevenredig getroffen.

In het bijzonder is sprake van strijdigheid met het Europees verdrag voor de mensenrechten en het Internationaal verdrag voor burgerlijke en politieke rechten en het Internationaal verdrag voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Human Rights Watch maakt zich zorgen over de tendens bij andere Europese landen om het Nederlandse beleid over te nemen.

Het examen inburgering in het buitenland is discriminerend om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat inwoners van ‘westerse landen’ het examen niet behoeven af te leggen. Er is geen objectieve rechtvaardiging voor de stelling dat de inwoners van bepaalde landen een minder vergelijkbare achtergrond hebben in sociaaleconomisch, sociaal en politiek opzicht. Er is geen enkel bewijs voor, zegt het rapport, dat het bijvoorbeeld voor Japanse gezinsleden gemakkelijker is om in Nederland te integreren dan voor Turken. Klik hier om het rapport te downloaden.

Human Rights Watch is het grootste onafhankelijke onderzoeksbureau op het gebied van mensenrechten. Het is in 1978 opgericht om te controleren of de Oostblok landen zich zouden houden aan het Helsinki Verdrag.

Gerelateerde Artikelen