030-2343625
info@iot.nl

Overleg met minister Vogelaar over Inburgering

Op 5 september spreken de samenwerkingsverbanden van minderheidsgroepen in de LOM over het Deltaplan inburgering met de minister van Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar. Het IOT steunt het voornemen van de minister om de mogelijkheden, ambities en voorkeuren van inburgeraars centraal te stellen. Het IOT zal de minister vragen er zorg voor te dragen dat de uitvoerende instanties (gemeenten, UWV) aan inburgeraars trajecten aanbieden die hen in staat stellen daadwerkelijk op de arbeidsmarkt actief te worden.

Het voornemen van de minister om de termijn waarbinnen het inburgeringsexamen moet worden behaald voor alle inburgeraars te stellen op drieënhalf jaar is naar de mening van het IOT alleen redelijk, wanneer de maximum inburgeringsplichtige leeftijd wordt teruggebracht van 65 naar 55 jaar.

Nu het kabinet de nadruk wil leggen op participatie aan de Nederlandse samenleving, moeten naar de mening van het IOT de verblijfsrechtelijke sancties worden afgeschaft. Op het moment krijgt men geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wanneer men niet is geslaagd voor het inburgeringsexamen. Zonder die vergunning is het erg moeilijk om werk of een bedrijfskrediet te krijgen. Het ontzeggen van een zelfstandig verblijfsrecht belemmert bovendien de emancipatie van vrouwen. Deze sinds 1 januari jl. geldende inperkingen van het verblijfsrecht zijn in strijd met het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije.

Gerelateerde Artikelen