030-2343625
info@iot.nl

Toch terugbetaling hoge leges

In een aantal zaken van mensen die de afgelopen jaren € 1.250 leges hebben betaald voor een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) is het gelukt om het teveel betaalde terug te krijgen. Het gaat om gevallen waarin gedupeerden niet zijn gewezen op de bezwaartermijn van vier weken. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een positief MVV-advies door het plakken van een MVV-sticker, maar soms ook bij mensen die een meteen MVV in Turkije hebben aangevraagd. Voor degenen bij wie dat het geval is geweest, loon het de moeite om de IND alsnog te vragen om teruggave van de teveel betaalde leges.

Mensen met alléén de Nederlandse nationaliteit kregen aanvankelijk de hoge leges niet terug, omdat zij niet onder het Associatieverdrag vielen. Als zij bij het uitreiken van een MVV niet gewezen zijn op de bezwaartermijn van vier weken (bijvoorbeeld als zij een advies hebben gehad), kunnen zij nu ook terugbetaling aanvragen.

Gerelateerde Artikelen