030-2343625
info@iot.nl

Europese Commissie: Ga naar de rechter!

Accepteer geen schendingen van het Associatieverdrag en wend u tot de rechter. Dat is de reactie van de Europese Commissie op een petitie die het IOT heeft aangeboden aan het Europees Parlement. De petitie was een van de uitkomsten van de conferentie die het IOT samen met de Stichting voor economische ontwikkeling (İktisadi Kalkınma Vakfı – iKV) in 2009 op uitnodiging van Emine Bozkurt heeft belegd in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel (Zie foto.) Kern van de petitie was het verzoek om een onderzoek naar schendingen van het associatierecht door de lidstaten. Dit verzoek is door het EP voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de Nederlandse regering verzocht zijn inspanningen te vergroten om de wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. Voorts zal de commissie eind 2011 een studie uitbrengen naar de toepassing van Besluit 1/80 in de lidstaten. Tenslotte zal de Commissie de lidstaten wijzen op de internationale dimensie van de EU-regelgeving t.a.v. sociale zekerheid. Uit het antwoord van de Commissie blijkt dat de Nederlandse overheid de afgelopen jaren veelvuldig op de huid is gezeten door de Commissie. Wat het huidige kabinet betreft heeft dat vooralsnog niet veel invloed gehad. Er is het afgelopen jaar een reeks voorstellen gepasseerd die in strijd zijn met het associatierecht. Vandaar wellicht de oproep aan de Turkse gemeenschap om actief tegen schendingen van het associatierecht te blijven procederen.

Gerelateerde Artikelen