030-2343625
info@iot.nl

Danıştay: Sadece devam etmekte olan temyiz başvurularına geri ödeme yapılacak.

- Yüksek oturum harçlarının geri alınmasıyla ilgili önemli karar!

- İtiraz ve temyiz, oturum başvurusundan sonra 4 hafta içinde yapılmalı!

Danıştay geçen hafta aldığı kararla, sadece 2 Eylül 2011 tarihine kadar, yüksek oturum harcına itiraz eden veya red kararına karşı temyiz başvurusu yapanların, fazladan ödediği harç miktarını geri almaya hakkı olduğunu kararlaştırdı. Bundan sonra, oturum için başvuru tarihinden itibaren 4 hafta içinde karara itiraz eden ve temyize gidenler yüksek harç bedelini geri almaya hak kazanabilecekler.
Geçen dönemde ödediği yüksek harç miktarına IOT’nin tavsiyesi dorultusunda bir avukat aracılığıyla itiraz edenler için bu sevindirici bir gelişme. Çünkü onlar paralarını geri alabilecekler. Ama bu konuda devam etmekte olan davaların sonucunu öğrendikten sonra itiraz etmeyi düşününenler ise geç kaldıklarından dolayı malesef haksız ödedikleri miktarı geri alamayacaklar.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Adalet Divanı 2009-2010 yılında yüksek oturum harçlarıyla ilgili iki davada, uygulamanın AB -Türkiye arasındaki Ortaklık Hukukuna aykırı olduğunu kararlaştırmış ve bunun üzerine Türkler için oturum harçları düşürülmüştü. Bu tarihe kadar binlerce insan haksız yere yüksek harç bedeli ödemişti.

Ancak Danıştay 2 Eylül 2011 tarihli kararında, Hollanda Yabancılar Yasasına göre, yüksek harç bedeli için itiraz süresinin 4 hafta olması nedeniyle başvuruların bu sürede yapılması gerektiğine hükmetti. Danıştayın konuyla ilgili daha önceki kararında, 4 haftalık süreden sonra da itiraz edilebileceği izlenimi oluşmuştu. Ama son kararla bu olanak ortadan kalkmış oldu.

Çifte vatandaşlı eşle evlilik nedeniyle yüksek oturum harcı ödeyenler derhal itiraz etmeli!
Yüksek harç bedelinin düşürülmesi kararı, Hollanda’da çifte vatandaşlığı olan birisiyle evlenenlerin oturum harçlarını kapsamıyor. Bu durumda olan kişiler ilk oturum iznini alabilmek için 1250 Euro dolayında harç ödemek zorundalar. Bu uygulamanın da yasalara aykırı olduğu konusunda değişik hukuki girişimler devam ediyor. Danıştay’ın son kararı doğrultusunda, oturum başvurusundan 4 hafta sonra yapılan geri talep başvuruları kabul edilmeyecek. Bu nedenle biz IOT olarak, yüksek oturum harcı ödeyenlerin, zaman kaybetmeden bir avukat aracığıyla harç bedelini geri talep etmesini

Raad van State: Alleen terugbetaling leges in lopende procedures

De Raad van State heeft geoordeeld dat wie vóór 2 september 2011 om restitutie van te veel betaalde leges voor een verblijfsvergunning heeft verzocht én beroep heeft aangetekend tegen de afwijzing van dat verzoek, zijn geld terug krijgt. Na die datum kan men alleen nog bezwaar maken tegen de hoogte van de leges als men dat binnen vier weken na het besluit over de aanvraag tot een verblijfsvergunning doet.
Voor degenen die inmiddels via hun advocaat om terugbetaling van onrechtmatig geheven leges heeft verzocht is dat mooi nieuws. De meeste gedupeerden hebben evenwel gewacht tot de uitkomst van lopende procedures. Zij vissen nu achter het net.

In een tweetal uitspraken uit 2009 en 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de hoge leges voor verblijfsvergunningen in strijd met het associatierecht EEG – Turkije. Die leges zijn inmiddels verlaagd, maar duizenden Turken hebben de onrechtmatig te hoge leges betaald. De Raad van State zegt nu dat men volgens de Vreemdelingenwet eigenlijk binnen vier weken bezwaar moet maken tegen de legesheffing. In een uitspraak van 2009 had de Raad van State de indruk gewekt dat een verzoek om restitutie ook na vier weken kon worden gedaan. De onderhavige uitspraak maakt een eind aan die mogelijkheid.

De leges zijn niet verlaagd voor huwelijksmigranten die zich voegen bij een partner met dubbele nationaliteit. Zij betalen voor hun eerste verblijfsvergunning inmiddels 1.250 euro. Hiertegen worden verschillende procedures gevoerd. Na de uitspraak van de Raad van State is duidelijk dat wie niet zelf om teruggave verzoekt, later niet profiteert van een gunstige uitkomst van die procedures. Ons inziens zou men in alle gevallen (via een advocaat) om teruggave moeten verzoeken. Of dat verzoek succesvol is kan natuurlijk niet worden gegarandeerd.

Gerelateerde Artikelen