030-2343625
info@iot.nl

Toprak arrest: verslechteringen onrechtmatig

In 1980 besloot de Associatieraad van de EEG en Turkije tot een standstillbepaling. De toelatings- en verblijfsvoorwaarden voor Turken mochten in de EEG niet worden verslechterd. Maar betekent dat ook dat een na 1980 tot stand gekomen versoepeling niet meer ongedaan mag worden gemaakt? Die vraag werd beantwoord door het Europese Hof van Justitie in het Toprak arrest van 9 december 2010.

Toprak trouwde in 2001 met een Nederlandse vrouwe en kwam in 2002 naar Nederland. Het huwelijk werd in 2004 ontbonden en duurde dus minder dan drie jaar. De Staatssecretaris van Justitie besloot daarom dat Toprak Nederland diende te verlaten.
De termijn van drie jaar voor het verkrijgen van een zelfstandige verblijfsvergunning gold ook in 1980, maar werd in 1983 teruggebracht tot een jaar. In 2001 werd de regel weer drie jaar. Volgens het hof mag een versoepeling voor Turken echter niet meer worden teruggedraaid. Toprak is ten onrechte een verblijfsvergunning geweigerd.

Gerelateerde Artikelen