030-2343625
info@iot.nl

Steun Parlementaire commissie voor effectuering associatierecht

Tijdens een door het IOT belegde bijeenkomst op 8 mei 2010 heeft een delegatie van Turkse organisaties overleg gevoerd met de co-voorzitter van de Gemeenschappelijke parlementaire commissie van de Europese Unie en Turkije de heer Lütfi Elvan. Tijdens deze bijeenkomst zegde de heer Ulvan steun toe bij het effectueren van de rechten die Turken ontlenen aan het Associatieverdrag EEG–Turkije. Dat dit verdrag door onbdermeer Nederland op verschillende punten wordt geschonden, bleek uit enkele recente arresten van het Europese Hof van Justitie. De heer Elvan zal voorstellen doen om meer bekendheid te geven aan de rechten waarop Turken volgens het associatierecht gebruik kunnen maken. Tevens zegde hij steun toe bij het opzetten van een fonds voor het voeren van procedures. De Gemeenschappelijke parlementaire commissie is bezig met het opstellen van een rapport over het Associatieverdrag. De heer Elvan wil voorstellen om in dat rapport de schendingen van het associatierecht door Nederland als afzonderlijk punt op te voeren.

Gerelateerde Artikelen