030-2343625
info@iot.nl

Europese Commissie begint nieuwe procedure tegen Nederland

De legesheffing door Nederland voor een Europese verblijfsvergunning wordt door de Europese Commissie ter vernietiging voorgedragen bij het Europese Hof van Justitie. De hoogte van die leges is volgens de Europese Commissie in strijd met Richtlijn 2003/109/ EG, de zogenoemde Richtlijn langverblijvende derdelanders. Het doel van deze richtlijn is om de rechtspositie van migranten van buiten de Europese Unie meer in overeenstemming te brengen met die van de onderdanen van EU landen. Voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd betalen migranten van buiten de EU op het moment € 401 terwijl EU-burgers (en sinds kort ook Turken) voor een vergelijkbaar document slechts €41 betalen.

De procedure bij het Europese Hof is de laatste fase van een zogenoemde infractieprocedure. Deze is ingezet naar aanleiding van een klacht van het IOT uit 2006. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse regering in twee rondes de gelegenheid gekregen om haar zienswijze te geven. Kennelijk heeft zij de Europese Commissie niet weten te overtuigen. Nadat eerder voor Turken succes werd geboekt is met deze stap van de Europese Commissie ook de verlaging van de leges voor andere immigranten dichterbij gekomen.

Gerelateerde Artikelen