030-2343625
info@iot.nl

De leges voor Turken gaan omlaag

Turken behoeven in het vervolg nog maar € 41 te betalen voor de verlenging van een verblijfsvergunning of voor een vergunning voor onbepaalde tijd. Staatssecretaris Albayrak heeft daartoe besloten na de uitspraak van het Europese Hof voor Justitie in de zaak Şahin op basis van het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije. Degenen die op 17 september een nog niet afgeronde aanvraag hadden lopen, krijgen teveel betaalde leges terug.
Het IOT onderzoekt de juridische mogelijkheden om voor allen die sinds de verhoging van de leges teveel hebben betaald terugbetaling te vorderen. Het Europese Hof heeft immers duidelijk uitgesproken dat die verhoging onrechtmatig was.
De leges van een MVV aanvraag voor dienstverleners en zelfstandigen uit Turkije worden verlaagd naar € 60.

Tegelijkertijd worden de leges voor andere groepen immigranten verhoogd. De prijs voor verlenging van een verblijfsvergunning gaat van € 188 naar € 288 en een permanente verblijfsvergunning gaat van € 201 naar € 401. De vraag is of de leges voor andere groepen lang stand zullen houden. Bij de Hoge Raad loopt een civiele procedure van 25 organisaties van migranten tegen de legesheffing, waarbij ook de Richtlijn Gezinhereniging van de EU in het geding is. Deze Richtlijn staat het niet toe zulke hoge leges te heffen dat het recht op gezinshereniging aan extra materiële voorwaarden wordt onderworpen.

Gerelateerde Artikelen