030-2343625
info@iot.nl

Slecht rapportcijfer voor gezinshereniging

Op 8 oktober heeft de Europese Commissie een kritisch rapport aangenomen over de implementatie van de Europese Richtlijn Gezinshereniging. Op veel punten wordt het recht op gezinshereniging onjuist toegepast in het nadeel van gezinsherenigers. Vooral Nederland doet het slecht.

De leges bij immigratie liggen in de EU gemiddeld tussen € 50 en € 150. Nederland schiet daar ver boven uit met € 1.368. (De Europese Commissie telt het inburgeringsexamen bij de leges op.) In geen enkel land is de inkomensgrens zo hoog als in Nederland (€ 1.484). Omdat geen rekening wordt gehouden met het minimumjeugdloon levert dit volgens de Commissie mogelijk leeftijdsdiscriminatie op.
In de loop van 2009 zal de commissie landen aanspreken op te beperkte uitvoering van de richtlijn en zo nodig gebruik maken van haar bevoegdheid om nationale wetgeving die in strijd is met Europese regels voor vernietiging voordragen.

Gerelateerde Artikelen