030-2343625
info@iot.nl

Basın bildirisi: IOT aile birleşimi prosedürü masraflarının tamamen kişinin kendisine ödettirmek istenmesini protesto ediyor

Sayın Basın Temsilcimiz,

Ilişikte size bugün Hollanda Parlementosuna gönderilen mektubun örneğini gönderiyoruz. IOT'nin de içinde yer aldığı Sözhakkı kuruluşları olarak yeni hükümetin aile birleşimini engelleyecek yeni önerisini şiddetle kiniyor, protesto ediyoruz ve Meclisin olur vermemesini talep ediyoruz.
Mektupta aile birleşimi prosedürü masraflarının tamamen kişinin kendisine ödettirmek istenmesi protesto ediliyor. Aile birleşimi artik nerdeyse olanaksız hale getirilmek isteniyor ve sadece parası olanların bu olanaklardan yararlanması gelecekte olanaklı kılınmak isteniyor. Gerekçeleri ilişikteki mektupta bulacaksınız.

Saygılarımızla bilginize sunulur.

Hatice Can Engin
IOT müdürü

Aan de leden van de Kamercommissie van Justitie

Geachte heer mevrouw,

De in het briefhoofd genoemde samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van het Landelijk Overleg Minderheden protesteren met klem tegen de voorgenomen rigoureuze verhoging van de prijzen voor verblijfsvergunningen. (zie staatje hieronder.) Na een vervijfvoudiging in mei j.l. is de minister van Justitie voornemens de prijs van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd nogmaals te verdubbelen. Verlenging en wijziging van een verblijfsvergunning, wat tot mei van dit jaar gratis was, wordt opnieuw zeer veel duurder.

De kosten komen op de hoge kosten die herenigende gezinnen reeds moeten maken m.b.t. huisvesting en inrichting.

Alleen aan leges voor verblijfsvergunningen moet een gezin van met drie kinderen 1.425 euro per jaar betalen. Als twee van de kinderen ouder dan 12 zijn, kost de vergunning voor o­nbepaalde tijd het gezin 3.560 euro. Dat zijn bedragen die gezinnen eenvoudig niet kunnen opbrengen.

Het argument van de minister is dat met de verhogingen de kosten meer in overeenstemming worden gebracht met de gemaakte kosten. Naar o­nze mening is dat geen steekhoudend argument. Een verblijfsvergunning vraagt men immers aan, omdat het bezit van een dergelijk document verplicht is. Deze buitenproportionele verhoging van de prijzen voor verblijfsvergunningen getuigd van o­nverantwoord gedrag jegens cliënten die op deze overheidsdienstverlening zijn aangewezen. Deze kosten staan boven dien in geen verhouding tot de kosten van een nieuw paspoort (33,35) of een identiteitskaart (18,70).

Wij willen er op wijzen dat er naast de stijging van de legeskosten plannen zijn om de kosten van de inburgering te verhalen op nieuwkomers. Het heeft er veel weg van dat de nieuwe legesbedragen dienen om mensen te o­ntmoedigen om naar Nederland te komen. Het is immers o­ndenkbaar dat een dergelijke verhoging van overheidsdiensten zou zijn toegepast als autochtone Nederlanders daarvan afhankelijk zouden zijn. Een daarom geeft de verhoging aan de in Nederland verblijvende immigranten het gevoel dat zij en hun gezinnen niet welkom zijn. Dat trekt een zware wissel op het vertrouwen dat zij in de Nederlandse overheid stellen.

Wij willen een dringend verzoeken om alles wat in uw vermogen ligt aan te wenden om deze rampzalige verhoging tegen te houden.

Met de meeste hoogachting,

E. Ruiz
-coördinerend voorzitter-

Gerelateerde Artikelen