030-2343625
info@iot.nl

Nederland wil Europese rechten terugdraaien

In een Position Paper aan de lidstaten van de Europese Unie stelt de Nederlandse regering voor om de Europese regelgeving t.a.v. migranten op de schop te nemen. Ondermeer de Richtlijn Gezinshereniging en de Richtlijn Langdurig ingezetenen wil Nederland ingrijpend wijzigen ten nadele van migranten. Nederland wil ondermeer de leeftijdseis bij gezinhereniging voor beide partners verhogen naar 24 jaar, de inkomenseis bij gezinshereniging aanscherpen en een borgsom invoeren. Ook wil Nederland de voorwaarden voor het verkrijgen van een Europese verblijfsvergunning aanscherpen. De LOM samenwerkingsverbanden hebben minister Leers verzocht om een overleg over het Position Paper.

Gerelateerde Artikelen