030-2343625
info@iot.nl

Rechtbank Rotterdam: Leges Europese vergunning te hoog

Een Marokkaanse man, die weigerde de leges voor een Europese Verblijfsvergunning (€ 201,-) te betalen omdat hij ze te hoog vond, is eind juni door de rechtbank in Rotterdam in het gelijk gesteld. De rechtbank is het met hem eens dat de leges te hoog zijn. (Klik hier voor de uitspraak)

Europese verblijfsvergunningen worden verstrekt krachtens de Richtlijn Langverblijvende Derdelanders. De rechtbank is van mening dat de Nederlandse overheid wel leges mag vragen, maar dat die leges niet zo hoog mogen zijn, dat ze het effect van die richtlijn teniet doen. Doel van de richtlijn is immers om de juridische status van immigranten meer in overeenstemming te brengen met die van EU-burgers. De rechtbank verwijst naar de Europese Commissie aan, die eerder aan de Nederlandse regering kenbaar heeft gemaakt dat de leges redelijk moeten zijn en vergelijkbaar met de leges die aan eigen onderdanen en EU-burgers worden gevraagd voor de afgifte van soortgelijke diensten.
Staatssecretaris Albayrak is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gedaan

Gerelateerde Artikelen