030-2343625
info@iot.nl

Rechter: Geen leges voor Europese verblijfsvergunning

De rechtbank in Rotterdam heeft bepaald dat de Nederlandse overheid in 2006 geen leges had mogen heffen voor de Europese verblijfsvergunning. De uitspraak betreft een Marokkaans gezin met vijf kinderen, dat in 2006 een EG-verblijfsvergunning had aangevraagd en geweigerd had daarvoor de leges van € 1.407,- te betalen. Zij waren van mening dat de Europese Richtlijn Langverblijvende Derdelanders de Nederlandse staat niet het recht gaf leges te heffen.

Migranten die langer dan vijf jaar in Nederland wonen hebben sinds 23 januari 2006 recht op een Europese verblijfsvergunning. Op die datum werd de Europese Richtlijn van kracht. Minister Verdonk heeft de Europese regels aanvankelijk niet in de Nederlandse regelgeving opgenomen. Doordat duizenden mensen toch een aanvraag indienden, was ze gedwongen alsnog een regeling op te stellen. Die hield eveneens in dat er leges moesten worden betaald. De regeling werd op 18 januari 2007 van kracht. Omdat er in 2006 nog geen regeling was, had de minister toen geen leges mogen heffen, zegt de rechtbank nu. De vraag of het volgens de Europese Richtlijn überhaupt mogelijk is leges te heffen behoefde daardoor niet meer te worden beantwoord.
Zoals in eerdere artikelen over dit onderwerp op deze website (zie hieronder) uiteen is gezet, moet het als zeer twijfelachtig worden beschouwd of het heffen van leges voor de Europese verblijfsvergunning rechtmatig is.
Tegen de heffing van leges door Nederland is door het IOT bezwaar aangetekend bij de Europese Commissie.

Gerelateerde Artikelen