030-2343625
info@iot.nl

Scherpe kritiek Raad van State op wetsvoorstel dubbele nationaliteit

In de toekomst wordt het opnieuw het moeilijker om Nederlander te worden. Nederlander worden met behoud van de oorspronkelijk nationaliteit wordt onmogelijk gemaakt. Het hoogste adviesorgaan van de Regering, de Raad van State, adviseert het kabinet om het wetsontwerp te heroverwegen. De stelling van het kabinet dat dubbele nationaliteit een belemmering vormt voor integratie en loyaliteit met Nederland berust nergens op volgens de Raad van State. 

Als het wetsontwerp wordt aangenomen zal wie Nederlander wil worden moeten voldoen aan een reeks extra eisen. 
- Nederlander worden via optie kan alleen nog na afstand te hebben gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit. - Ook voor optanten gaat een taaleis gelden. 
- Gehuwden moeten vijf in plaats van drie jaar wachten voor ze Nederlander kunnen worden. 
- Wie geen werk of een te lage opleiding heeft kan geen Nederlander meer worden. 
Het aantal mensen dat Nederlander wordt is de laatste jaren sterk gedaald en daardoor is het aantal vreemdelingen in Nederland sterk toegenomen.

Gerelateerde Artikelen