030-2343625
info@iot.nl

Met dubbele nationaliteit beter geïntegreerd

Turken met dubbele nationaliteit hebben vaker werk, spreken beter Nederlands en voelen zich meer thuis in Nederland dan Turken met alleen de Turkse nationaliteit. Maar Turken die alleen de Nederlandse nationaliteit hebben, onderhouden meer contacten met Nederlanders in hun vrije tijd dan Turken met een dubbele nationaliteit. Dat zijn de voornaamste conclusies van een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. De studie wijst niet uit of dubbele nationaliteit de oorzaak of het gevolg is van een betere integratie. De veelgehoorde stelling dat het beschikken over een andere nationaliteit naast de Nederlandse tot slechter integratie leidt wordt in elk geval ontkracht.

Gerelateerde Artikelen