030-2343625
info@iot.nl

Het taboe doorbroken

In de Mimar Sinan moskee in Den Haag heeft het IOT het verslag gepresenteerd van de campagne tegen eergerelateerd geweld. Het verslag werd aangeboden aan CDA Kamerlid Mirjam Sterk, die vanaf 2005 heeft aangedrongen op samenwerking met migrantenorganisaties in de bestrijding van eergerelateerd geweld. Bij de aanbieding zei de heer Akkaya dat het IOT zich zorgen maakt over de toekomst van de bestrijding van eergerelateerd geweld. De regering lijkt geen interesse meer te hebben voor de strijd tegen eergeweld en de gemeenten hebben er geen geld voor. In haar antwoord beloofde Mirjam Sterk dat ze in de Kamer zou opkomen voor een krachtig vervolg op Aan de goede kant van de eer. Ze prees de Turkse organisaties voor de inze die ze hadden getoond, de onderlinge samenwerking en de wijze waarop ze hadden samengewerkt met politie en vrouwenopvang. 
De heer Akkaya bedekte de samenwerkingspartners in de personen van Daan Driessen (politie) Johan Gortworst Federatie Opvang), Fatma Özgümuş (VON) en Farid Azarkan (SMN). Tevens bedankte hij de projectcoördinator Carola Doğan. (foto) 

Het verslag kan worden besteld bij het IOT of kan vanaf onze website worden gedownload. 

Gerelateerde Artikelen