030-2343625
info@iot.nl

7 november 2008: Symposium Eergerelateerd Geweld HTIKB

Op vrijdag 7 november jl. organiseerde de Nederlandse Unie voor Turks-Islamitische Organisaties (HTIKB/NUTIO) een symposium over eergerelateerd geweld in Rotterdam. De bijeenkomst was de aftrap van de activiteiten die HTIKB de komende twee jaar in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma Eergerelateerd Geweld 'Aan de goede kant van de eer' zal uitvoeren. 

De vice-voorzitter van HTIKB, Ali Kemal Kadi, opende de bijeenkomst met een krachtig betoog tegen eergerelateerd geweld. Daarna discussieerden zo'n 50 mannen, vrouwen en jongeren , na vertoning van een fragment uit de documentaire 'Een kwestie van eer' (KRO 2008),  over eer en eergerelateerd geweld binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst hebben professionals voorlichting gegeven over de aanpak van eergerelateerd geweld vanuit hun eigen beroepspraktijk. Carola Dogan, projectmedewerker bij het IOT, heeft een toelichting gegeven op het Meerjaren Kaderprogramma 'Aan de goede kant van de eer', en het Handelingsprotocol Eergerelateerd Geweld. Karin Groen, taakaccenthouder eergerelateerd geweld bij de politie Rotterdam-Rijnmond, heeft een inleiding gehouden over de Rotterdamse politieaanpak. Dat 43 van de 112 in 2007 bij de Politie Rotterdam-Rijnmond binnengekomen mogelijke eergerelateerde zaken uit de Turkse gemeenschap afkomstig waren deed bij velen de alarmbellen rinkelen. Ook ging zij in op de behoefte aan samenwerking met Turkse zelforganisaties die het korps Rotterdam-Rijnmond voelt. HTIKB en de Politie Rotterdam-Rijnmond hebben een vervolgafspraak gemaakt om verder door te praten over mogelijke samenwerking.

Evita Noij, voorlichter bij Stichting Arosa (vrouwenopvang Rotterdam), heeft voorlichting gegeven over de opvang en bescherming die Arosa biedt aan slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld. Haar verhaal leidde tot het verzoek van de vrouwenafdeling van HTIKB om een excursie te maken naar een vrouwenopvanghuis. Vanwege de privacy van de vrouwen in de opvang is dat niet mogelijk, maar er zijn wel afspraken gemaakt over een meer gedetailleerde voorlichting over de opvang van meisjes met een Turkse Islamitische achtergrond in de vrouwenopvang op het hoofdkantoor van Stichting Arosa.

  

Gerelateerde Artikelen