030-2343625
info@iot.nl

Voorlichting Meerjaren Kaderprogramma Eergerelateerd Geweld bij SICN

Tijdens een landelijke bijeenkomst voor de vrouwelijke kaderleden van de bij het IOT aangesloten federatie Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) heeft de projectmedewerkster van het IOT, Carola Dogan, voorlichting gegeven over het deelplan dat het IOT en de bij het IOT aangesloten federaties de komende drie jaar uitvoeren in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma Eergerelateerd geweld. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 60 vrouwelijke kaderleden van SICN aanwezig. Met de activiteiten die SICN uit gaat voeren in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma gaat SICN het thema eergerelateerd voor het eerst grootschalig aanpakken.

Na de presentatie van Carola Dogan gaven de vrouwen aan het goed te vinden dat eergerelateerd geweld nu ook bij SICN op de agenda staat. Zij zijn enthousiast om activiteiten uit te gaan voeren. De voorlichting over het Meerjaren Kaderprogramma heeft duidelijk gemaakt wat het project en het handelingsprotocol inhouden, en welke mogelijkheden het project SICN biedt.

Uit de discussie bleek dat de activiteiten van SICN ter bestrijding van eergerelateerd geweld het meest doeltreffend zullen zijn als gekozen wordt voor een religieuze benadering van het thema. De belangrijkste boodschap van SICN naar haar achterban zal zijn dat eergerelateerd geweld niet gerechtvaardigd kan worden vanuit de islam. De activiteiten van SICN zullen zich in eerste instantie richten op vrouwen en meisjes. In een later stadium zal gekeken worden hoe ook mannen en jongens bij de discussie kunnen worden betrokken.

Geestelijk leidsters zullen een sleutelrol spelen in de activiteiten van SICN richting haar achterban. Om die reden zal in het najaar van 2008 een Studiedag Eergerelateerd Geweld voor de geestelijk leidsters georganiseerd worden, waarbij zij voorlichting krijgen van het IOT, de politie en de vrouwenopvang. Kort daarop zal een tweede studiedag plaatsvinden, waarbij de geestelijk leidsters bepalen welke religieuze teksten de basis gaan vormen van de activiteiten van SICN, en op welke manier de tijdens de eerste studiedag verkregen informatie het meest doeltreffend kan worden doorgecommuniceerd naar de achterban.

Gerelateerde Artikelen