030-2343625
info@iot.nl

Bulgaristan yolsuzlukla mücadelede zorlanıyor!

Bulgaristan’da sorunlar bir türlü bitmiyor  (Nederlandse vertaling hieronder)  
Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Roumen Genov Andreev’in daveti üzerine 18-19 Ağustos 2008 tarihlerinde Bulgaristan’a bir ziyaret gerçekleştiren Hollanda Heyeti, bu ülkede yaşanan yolsuzluk olayları ve alınan önlemler hakkında görüşmelerde bulundu. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) ve ANWB temsilcilerinin Bulgaristan’daki görüşmeleri samimi ve olumlu bir havada geçti.

Hollanda Otomobil Kurumu (ANWB)’ dan Henk Wijkhuisen ile birlikte Bulgaristan’a giden IOT Genel Sekreteri Mustafa Ayrancı, görüşmelerde, alınan önlemlere rağmen bu ülkedeki yolsuzluk olaylarının devam ettiğini belirterek, özellikle trafik polisinin rüşvet istediği yönündeki şikayetleri gündeme getirdi. Ayrancı, kara yollarında yerli yersiz hız kontrolleri yapan trafik polisi ekiplerinin sürücülerden rüşvet aldığını belirtti.

Başkent Sofya’da yapılan görüşmelerde rüşvet olayları ile mücadelede zaman zaman sorunlar yaşadıklarını kabul eden Bulgaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Andreev, gümrüklerde ‘Çorba parası’ adı altında rüşvet aldıkları için çıkış verilen bir çok memurun yargı kararı ile işlerine geri döndüklerini, bu nedenle yolsuzlukların tamamen önüne geçilemediğini söyledi. Bakan Yardımcısı bu konuda başarılı olabilmeleri için Hollandalı kuruluşlardan kendilerine ulaşan somut şikayetleri gündeme getirmeye devam etmelerini isteyerek, katkılarından dolayı heyet üyelerine teşekkür etti.

Sofya’da Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Krassimir Petrov ile de görüşen IOT Genel Sekreteri Mustafa Ayrancı, Bulgaristan sınır sahalarındaki kontrol noktalarının çok olması nedeniyle geçiş işlemlerinin uzun sürdüğünü bunun da rüşvet için uygun bir ortam hazırladığını söyledi. Petrov ise Hollanda Heyetinden gümrük sahasında yaşanan yolsuzluklarla ilgili olarak, mümkün olduğu ölçüde somut, isim, yer, saat, plaka veya yaka numarası gibi bilgilere dayalı şikayetlerin kendisine ulaştırılmasını istedi.

Bulgaristan Trafik Polisi Genel Müdürü ile de görüşen Hollanda Heyeti, daha sonra Bulgaristan-Sırbistan sınırındaki Kalotina kapısında incelemelerde bulundu. Hollanda Heyeti, Bulgaristan Demokrasi Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü ile bir araya gelerek, ülkedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Araştırma Merkezi Yöneticileri, yolsuzlukla mücadeleyle ilgili gelişmeler konusunda kendilerinin de fazla iyimser olmadıklarını ve bu konuda sonbaharda bir rapor yayınlayacaklarını belirttiler.

Heyetin Bulgaristan’da yaptığı görüşmelerde, Hollanda’nın Sofya Büyükelçiliğinde görevli Martijn Elgersma da hazır bulundu.

Openhartige gesprekken in Bulgarije

Op 18 en 19 augustus heeft een delegatie van de ANWB en het IOT een bezoek gebracht aan Bulgarije op uitnodiging van de minister van Binnenlandse Zaken. De delegatie heeft gesprekken gevoerd met de onderminister van Binnenlandse Zaken, Roumen Genov Andreev (foto), en met de directeuren van de Verkeerspolitie, de Grenspolitie en de Douane. Het onderwerp van de gesprekken was de voortdurende corruptie waarmee reizigers door Bulgarije worden geconfronteerd. Waar reizigers tijdens de zomer van 2008 vooral mee te maken hadden was afpersing door de Verkeerspolitie. Deze dienst controleerde veelvuldig op de doorgaande wegen en legde valse bekeuringen op voor overtredingen die vakantiegangers niet hadden begaan. De Nederlandse delegatie bestand uit Henk Wijkhuisen (beleidsadviseur ANWB) en Mustafa Ayrancı (algemeen secretaris IOT).

Minister Andreev erkende ten volle dat Bulgarije problemen had met de bestrijding van corruptie. Hij vertelde ondermeer dat grensbeambten die eerder waren ontslagen omdat zij reizigers soepgeld vroegen op last van de rechter weer in dienst moesten worden genomen. Hij vroeg de beide Nederlandse organisaties om de klachten van hun leden duidelijk en openlijk te blijven verwoorden. Voorts bedankte hij de organisaties voor de openhartige wijze waarop zij de klachten van hun leden naar voren brachten. Het hoofd van de Grenspolitie, Krassimir Petrov, vroeg de delegatie om zo concreet mogelijk klachten te verzamelen met namen, nummers en kentekens.

Na de gesprekken in Sofia heeft de delegatie een bezoek gebracht aan de grensovergang Kalotina tussen Bulgarije en Servië. Daar is gesproken met reizigers op de terugweg naar Nederland en met vertegenwoordigers van verschillende diensten die op de grenspost werkzaam zijn. IOT secretaris Ayrancı heeft gewezen op het nadelige effect van de vele overbodige controleposten. Al het dubbele werk zorgt voor lange wachttijden die het systeem kwetsbaar maken voor corruptie.

In Bulgarije heeft de delegatie ook gesprekken gevoerd met enkele civiele organisaties. De heer Alexander Stoyanov, directeur van het Centrum voor de Studie van de Democratie betoonde zich niet optimistisch over de ontwikkelingen in Bulgarije. Zijn organisatie brengt in het najaar opnieuw een rapport uit over de corruptie. Hij verklaarde zich bereid daarin ook aandacht te besteden aan de problemen van reizigers in zijn land. Voorts heeft de delegatie gesproken met vertegenwoordigers van de Bulgaarse Unie van automobilisten. Het bezoek van de delegatie werd ondersteund door Martijn Elgersma van de Nederlandse ambassade in Sofia.

Gerelateerde Artikelen