030-2343625
info@iot.nl

Bulgaristan’da sorunlar azaldi!

İOT , ANWB ve Bulgaristan Otomobil Kurumu tarafından, Sofya’daki Demokrasi Eğitim Merkezi’ne bağlı Vitosha Araştırma Bürosu’na yaptırılan araştırmada elde edilen sonuçlar, Sofya’da Bulgaristan Parlamentosu Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu Başkanı Krassimir Petrov ile sınır güvenliğinden sorumlu Müdür Boyko Velikov’a sunuldu.

ANWB görevlisi Frans Kampheus’un sonuç raporunu sunmasından sonra bir konuşma yapan Velikov, katkılarından dolayı araştırmayı yaptıran kuruluşlara teşekkür ederek, elde edilen bulguların Parlamento Yolsuzlukla Mücadele Komisyonun çalışmaları açısından da yararlı olduğunu söyledi. Velikov ayrıca, tespit edilen sorunlar konusunda trafik polisi ve gümrük polisi ile görüşeceğini belirtti.

Parlamento Yolsuzluklar Mücadele Komisyonu Başkanı Petrov ise, gümrük ve sınır polisinin yolsuzluk ve rüşvet olaylarını önlemek amacıyla aldığı önlemlerin devam edeceğini söyledi. Petrov, vergi, yol parası, trafik ve diğer cezalar gibi ödeme gerektiren tüm işlemlerin gümrük sahasında tek bir banka gişesi aracılığıyla yapılması çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Hollanda’nın Sofya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen toplantıdan sonra, Bulgaristan Trafik Polisi (KAT) Müdürü bayan Lubka Marinova ile de bir görüşme yapıldı. Marinova araştırmaya katılanların en çok trafik polisinden şikayet etmeleri karşısında şoke olduğunu belirtti.


BULGARİSTAN’DA RÜŞVET VE YOLSUZLUK ARAŞTIRMASI

Bulgarsitandan geçiş yapanların yüzde 25’i, rüşvet ve yolsuzluk olaylarına tanık olduğunu, yüzde 80’i ise sorunların azaldığını ve ciddi iyileşmeler olduğu görüşünde.

İOT, ANWB ve Bulgaristan Otomobil Kurumu tarafından ortaklaşa yapılan araştırma kapsamında, 20-27 Ağustos 2007 tarihlerinde Bulgaristan Sırbistan arasındaki Kalotina sınırından geçiş yapan Hollanda plakalı 500 araç sahibi ile bire bir görüşmeler yapıldı.

Katılanların tamamına yakını Türkiye tatilinden dönenlerden oluşuyordu. Yolcular arasında araştırmaya katılma isteği üst düzeydi. Türkçe olarak gerçekleşen görüşmelerde katılımcılara, rüşvet, haraç istenmesi konularında sorular yöneltildi.

Tatilcilerin yüzde 76,6’sı İOT’yi tanıyor..
Demokrasi Eğitim Merkezi’ne bağlı Vitosha Araştırma Bürosu tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 91,3’ü ANWB’ye üye olduğunu, yüzde 76,6’sı da İOT’yi tanıdığını belirtiyor.


Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 25,6’sı gerek gümrüklerde gerekse de kara yollarında trafik polisinin rüşvet istediğini bildirdi. Gümrük sahasında en çok gümrük kontrol memurları rüşvet istiyor. Diğer geçiş noktalarına göre Kapıkule’ den Bulgaristan’a giriş ve çıkışlarda daha fazla rüşvet isteniyor ve bu isteğe maruz kalanların yüze 17,2’si belli miktarda rüşvet veriyor.

Bulgaristan’ı kara yolundan geçenlerin beşte birinin trafik polisi tarafından durdurulduğu ve bunların üçte ikisinden (Yüzde 14) rüşvet istendiği ortaya çıktı.

Görüşü sorulan yolcuların yüzde 80’i, önceki yıllara göre Bulgar görevlilerin davranışlarının iyileştiğini, özellikle gümrüklerde ilerleme olduğunu ve geçişlerin kolaylaştığını kaydetti.

Araştırmaya katılan yolculara göre, Bulgaristan’daki en önemli sorunlar, yolların kalitesinin düşük olması(%16,8), yol yönlendirme levhalarının yetersizliği (%11,2) ve gümrüklerden geçiş sürelerinin uzun olması (%8,6) olarak sıralanıyor.

Geçen ay araştırmanın tamamlandığı günlerde Bulgaristan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Hollanda Adalet Bakanı Hirsh Ballin’in yaptığı görüşmelerde de araştırma sonuçları geniş şekilde gündeme geldi. Hirsh Ballin Bulgar meslektaşı ile yaptığı görüşmede, sonuçların yolsuzluklarla mücadelede Bulgaristan’ın elinden gelen çabayı gösterdiğini ve yapılan çalışmalardan önemli sonuçlar alındığını gösterdiğini ancak kalıcı sonuçların alınabilmesi için yolsuzluklarla mücadelenin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirtti.

Gerelateerde Artikelen