030-2343625
info@iot.nl

Onderzoek naar corruptie in Bulgarije

In de week van 20 tot 27 augustus heeft het IOT samen met de ANWB en de Bulgaarse automobielclub een enquête gehouden onder Nederlandse reizigers bij Kalotina, de grensovergang tussen Bulgarije en Servië. Veruit de meerderheid van de ondervraagden waren Turkse Nederlanders die terugkwamen uit Turkije. Er werden vragen gesteld over ervaringen met corruptie en afpersing door Bulgaarse overheidsdiensten aan de grens en in het binnenland. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Vitosha, dat verbonden is aan het Centrum voor de Studie van de Democratie.

Gerelateerde Artikelen