030-2343625
info@iot.nl

Succesvol bezoek aan Bulgarije

Van 15 t/m 18 augustus heeft een delegatie van de ANWB en het Inspraakorgaan Turkeneen bezoek gebracht aan Bulgarije om te spreken over de problemen die vakantiegangers in dat land o­ndervingen, met name als gevolg van de corruptie. De reis vond plaats op uitnodiging van de Grenspolitie van Bulgarije. De delegatie werd verwelkomd door de o­nderminister voor Binnenlandse Zaken, Boyko Kotsev. Deze benadrukte dat de problemen die reizigers in Bulgarije o­ndervinden serieus worden genomen en dat de samenwerking met Nederlandse diensten en organisaties op prijs wordt gesteld. Tijdens het bezoek kon de delegatie vaststellen dat er in Bulgarije grote voortgang is geboekt bij de bestrijding van de corruptie.

 

ANWB en IOT zijn zich vijf jaar geleden gaan bezighouden met de problemen in Bulgarije op verzoek van hun leden. Deze hadden te kampen met berovingen, met corruptie bij de politie, corruptie aan de grens en met lange wachttijden. Inmiddels is er veel vooruitgang geboekt. De criminaliteit is aanzienlijk teruggedrongen. Er komen nog maar weinig klachten binnen over gefingeerde boetes die door de verkeerspolitie worden opgelegd. Aan de grens wordt door de Grenspolitie geen soepgeld meer gevraagd, maar in enkele gevallen nog wel door de douane. De wachttijden aan de grens zijn helaas nog o­naanvaardbaar lang. (Er zijn wachttijden van 14 uur gemeld.) De lange wachttijden maken reizigers kwetsbaar voor corruptie, waardoor het gevaar bestaat dat de voortgang die is geboekt op dit punt weer verloren zal gaan.

 

Tijdens het bezoek zijn afspraken gemaakt over een betere informatievoorziening aan reizigers en over de monitoring van de corruptiebestrijding in komende jaren.  

 

De Nederlandse delegatie bestond uit Frans Kamphues (project manager internationale samenwerking ANWB), Mustafa Ayrancı (algemeen secretaris IOT) en Harm van Zuthem(stafmedewerker IOT). Tijdens het bezoek werden gesprekken gevoerd met de o­nderminister voor Binnenlandse Zaken, de heer Boyko Kotsev, de voorzitter van de Commissie voor de bestrijding van Corruptie van het parlement, de heer Boyko Velikov, de Grenspolitie en de Verkeerspolitie, de betrokken diensten van de grensovergang bij Kalotina, de Nederlandse en de Turkse ambassade, de Bulgaarse automobielclub en het Centrum voor de Studie van de Democratie. Na afloop van het bezoek werd een persconferentie gegeven voor de Bulgaarse media.

Gerelateerde Artikelen