030-2343625
info@iot.nl

Hollanda vatandaşlığına geçiş 7 yıla yükseliyor!

Hollanda vatandaşlığına geçiş süresinin 5 yıldan 7 yıla uzatılmasını öngören yasa değişikliği önerisi, önceki gün Hollanda İkinci Meclisi’nden geçti.

Yasa tasarısının mecliste görüşülmesi sırasında milletvekili Sjoerdsma’nın bir önerisi de kabul edildi. Buna göre, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihte (tahminen 1 Ocak 2017) yasal olarak üç yıl Hollanda’da ikamet edenlerin, önceki uygulamadan yararlanmaları mümkün olacak.

 

İlk bakışta fazla önemli görünmeyen bu öneri, yıllardır Hollanda vatandaşlığına geçişin zorlaştırılmasına karşı mücadele eden ve arasında IOT’nin de bulunduğu kesimler tarafından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda sürekli zorlaştırılan koşullar nedeniyle, Hollanda vatandaşlığına geçmek, göçmenler açısından neredeyse olanaksız duruma geldi. 2000 yılından itibaren, Hollanda vatandaşlığına geçme koşulları hemen her yıl zorlaştırıldı ve bunun önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle Hollanda vatandaşlığı olmayanların,  bir an önce başvurmalarında fayda var. Evli olanlar için bundan böyle en az 3 yıl Hollanda’da ikamet koşulu aranacak.

 

Naturalisatietermijn wordt zeven jaar

Op 28 juni is in de Tweede kamer de Wetswijziging aangenomen die bepaald dat de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar wordt verlengd. Tevens werd een amendement aangenomen van Kamerlid Sjoerdsma waarin wordt geregeld dat als de wet van kracht wordt - vermoedelijk 1 januari - mensen die op dat moment drie jaar legaal in Nederland wonen nog onder het oude regime vallen. Mensen die getrouwd zijn moeten minstens 3 jaar in Nederland wonen.

Dat is een klein, maar niet onbelangrijk succes voor allen die tegen de verlenging van de naturalisatietermijn hebben gepleit. Ook het IOT heeft er jarenlang met klem op aangedrongen de naturalisatietermijn niet te verlengen. Voor een grote groep migranten is het al erg moeilijk, zo niet onmogelijk om via naturalisatie Nederlander te worden.

Sinds de eeuwwisseling is naturalisatie elk jaar moeilijker gemaakt en er geen reden is te veronderstellen dat dit in de toekomst anders zal zijn. Wie nog geen Nederlander is doet er goed aan dat zo spoedig mogelijk te worden.

Gerelateerde Artikelen