030-2343625
info@iot.nl

IOT gençler arasındaki işsizlikle mücadele amacıyla yeni bir çalışma başlatıyor!

İşsizlikten en çok etkilenen grup şüphesiz gençlerdir. İşini kaybetmek herkes için kötüdür ama okuldan çıktıktan sonra, bir yerde iş bulamamak, hayata başlayamamak hissi verir insana. 

 

 

 Bilindiği üzere, Hollanda’da yaşayan Türk ve Fas’lı gençler arasındaki işsizlik yıllardır, yerli akranlarına göre 2-3 kat daha yüksek oranda seyrediyor.

 

İşsizliğin beraberinde getirdiği sorunlarla uğraşmak zorunda kalan gençler, geleceğe olan güvenlerini kaybediyor. Çoğu zaman iş aramaktan vaz geçiyor, okula gitmiyor ve iş bulmak için ilgili kurumlara (UWV) bile kayıt yaptırmıyolar. Bu durumdaki düşük eğitimli gençlerin çoğu iş piyasasında gerekli (MBO II- starkwalificatie) eğitimden yoksunlar. İlgili devlet kurumları bu kesim gençleri görünmeyen (jongeren buiten beeld) grup olarak tanımlıyor. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) ile Fas Kökenli Hollandalı Kuruluşlar İstişare Kuruluşu (SMN) bir araya gelerek bu grup gençlerin hayata atılmalarına yardımcı olmak amacıyla bir çalışma başlattı.

 

Bu amaçla Türk ve Fas’lılardan oluşan 30 kişi belli bir eğitim aldıktan sonra, bölgelerindeki  gençlerin belediyenin konuyla ilgili, iş ve eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağlamaya çalışacaklar. İş ve eğitimin yanı sıra gençlerin sahip olduğu diğer sorunların çözümüne de yardımcı olacaklar. Eğitim alan kişiler bölgelerindeki özörgütlerle birlikte çalışacaklar. Deneyimsel olarak başlayacak olan bu çalışmaya ilk aşamada 6 belediye katılıyor: Utrecht, Venlo, Leeuwarden, Eindhoven, Den Haag ve  Den Bosch. Bu çalışmadan elde edilecek bulgular temelinde geliştirilecek metoda dayalı bir rehber kitapçık hazırlanacak ve ‘Görünmez konumdaki’ gençlere özörgütlerle birlikte yardımcı olmak isteyen belediyeler tarafından kullanılabilecek.

 

 

 

IOT gaat de strijd aan met jeugdwerkloosheid!

 

Werkloosheid onder jongeren is de meest schrijnende vorm van werkloosheid. Je baan verliezen is voor iedereen erg, maar als je na je school in geen enkel bedrijf welkom bent maak je een valse start in het leven. De werkloosheid onder jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst is zoals bekend al jaren tweeënhalf maal zo hoog als onder hun leeftijdsgenoten.

 

Veel jongeren hebben zo weinig vertrouwen in de toekomst, dat zij op geen moeite meer doen om een baan te vinden. Zij volgen geen onderwijs meer en staan niet ingeschreven bij het UWV en de gemeente. Vaak betreft dit laagopgeleide jongeren die geen diploma hebben op het niveau MBO II (startkwalificatie). Deze groep wordt door de overheid betiteld als jongeren buiten beeld. Op initiatief van het IOT en het SMN gaan Turkse en Marokkaanse organisaties zich de komende maanden inspannen om deze jongeren te helpen hun toekomst op de rails te krijgen. 

 

Binnen de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen worden dertig coaches getraind die jongeren zullen begeleiden naar gemeentelijke instanties die hen hulp kunnen bieden. Daarbij gaat het om werk en opleiding, maar ook andere problematiek kan aan de orde komen. De coaches gaan werken vanuit migrantenorganisaties binnen de gemeenschappen. Deze organisaties genieten immers het vertrouwen van jongeren en weten hen te bereiken. De activiteiten vinden in eerste instantie plaats in een zestal gemeenten: Utrecht, Venlo, Leeuwarden, Eindhoven, Den Haag, en Den Bosch. Op basis van de ontwikkelde methodiek zal een handreiking worden opgesteld die ook andere gemeenten kunnen gebruiken om jongeren buiten beeld in samenwerking met zelforganisatie in beeld te krijgen en te bereiken.

Gerelateerde Artikelen