030-2343625
info@iot.nl

Forse daling werkloosheid Turken in 2007

In 2007 is de werkloosheid onder Turken gedaald van 14,2 tot 8,7 procent. Daarmee is een forse inhaalslag gemaakt.

In 2007 is de werkloosheid onder Turken gedaald van 14,2 tot 8,7 procent. Daarmee is een forse inhaalslag gemaakt. Het werkloosheidspercentage is bijna weer terug op het lage niveau van 2001, toen minder dan acht procent van de beroepsbevolking van Turkse afkomst werkloos was. Turken zijn nog iets meer dan twee maal zo vaak werkloos als Nederlanders.

De gemiddelde werkloosheid van alle minderheidsgroepen is eveneens flink gedaald. In 2006 was het werkloosheidspercentage 14 procent, in 2007 is het gedaald tot 10,1 procent. De daling van de werkloosheid deed zich vorig jaar vooral voor onder jongeren. Onder vijftien tot vijfentwintig jarigen uit minderheidsgroepen nam de werkloosheid af van 22 procent in 2006 tot 15 procent in 2007.

De secretaris van het IOT Mustafa Ayrancı vertegenwoordigt migranten in de Landelijke Clientenraad. Zijn commentaar op de cijfers luidt:

Net als bij de vorige economische cyclus hebben we gezien dat als de economie terug loopt migranten het eerst ontslagen worden. Wanneer de werkgelegenheid weer toeneemt worden migranten als laatste weer in dienst genomen. Kennelijk konden werkgevers vorig jaar geen geschikte Nederlanders meer te vinden. Niettemin is het fantastisch dat de werkloosheid zo sterk is teruggelopen. Het beleid moet er nu op worden gericht om deze trend vast te houden. Alle aandacht moet nu uitgaan naar de werkzoekenden die een extra steuntje nodig hebben om weer aan het werk te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een goede beroepsopleiding. Verder moet er de komende jaren voor worden gezorgd dat het resultaat duurzaam is en als het slechter gaat met de economie iedereen niet meteen weer op straat staat. Migranten mogen niet een soort arbeidsreserve leger zijn.

Gerelateerde Artikelen