030-2343625
info@iot.nl

IOT Çok Dilli Eğitime Destek Çalışması Başlatıyor!

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) çocukların dil gelişimini desteklemek amacıyla ‘Ouderbetrokkenheid en taalverwerving’ adı altında bir çalışma başlatıyor

Proje kapsamında, veliler, çocuklarının dil gelişimini nasıl destekleyebilecekleri konusunda bilgilendirilecekler. Proje, Kamu Okulları Derneği VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) ve çok dilli gelişim uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirilecek.
Türk Veliler genel olarak çocuklarının iyi düzeyde Hollandaca ve Türkçe konuşmasını önemsiyorlar. Çocukların iki dili birlikte iyi şekilde öğrenmeleri mümkün. Ama bu kendiliğinden gelişen bir süreç değil. Bu konuda gerekli desteği almayan çocukların, her iki dili de yeterli şekilde öğrenebilme şansı azalıyor. Hollanda’da yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar, eğitim başarıları genel ortalamanın gerisinde kalan Türk çocuklarının mağduriyetinin, Hollandaca’yı yeterince bilmediğinden kaynaklandığını gösteriyor. Bu çocuklar aynı zamanda Türkçe’yi de iyi düzeyde konuşamıyorlar.
Bu alanda eğitim almış uzmanlar tarafından düzenlenecek toplantılarla, velilere, çocuklarının dil gelişimini teşvik etmek amacıyla pratik bilgi ve öneriler verilecek. Bu kapsamda yerel dernek ve (okul öncesi eğitim) okullarla işbirliği yapılacak. Çalışmalara katılmak isteyen dernek ve kuruluşlar IOT’ye başvurabilirler.
Bu çalışma Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı (OCW) ile VSB Fon’unun katkılarıyla gerçekleşiyor.

Project meertaligheid van start!
Het IOT is gestart met een nieuw project getiteld Ouderbetrokkenheid en taalverwerving. Doel van het project is om ouders te trainen om hun kinderen extra ondersteuning te bieden bij hun taalontwikkeling. Het IOT voert het project uit met de Vereniging Openbaar Onderwijs en in samenwerking met uitgelezen deskundigen op het terrein van meertaligheid. Turkse ouders hechten er grote waarde aan dat hun kinderen zowel Nederlands als Turks spreken. Het is goed mogelijk dat kinderen twee talen leren, maar dat gaat niet vanzelf. Wanneer kinderen daarbij onvoldoende ondersteuning krijgen, is de kans groot dat zij uiteindelijk beide talen onvoldoende beheersen. Helaas is dat vaak de praktijk. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat veel Turkse leerlingen onderwijsachterstanden hebben als gevolg van slechte beheersing van het Nederlands. Ook hun kennis van de Turkse taal is vaak rudimentair. Tijdens de training krijgen ouders praktische technieken aangereikt om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren en om daarbij samenwerking te zoeken met de (voor)school. Het project is speciaal gericht op groepen ouders zie zelf het Nederlands slecht beheersen. Turkse organisaties die aan het project willen deelnemen kunnen zich wenden tot het bureau. Dit project is mogelijk geworden met steun van ministerie van OCW en het VSB-fonds.

 

Gerelateerde Artikelen