030-2343625
info@iot.nl

Aanpak van discriminatie en werkloosheid migrantenjongeren nodig

Naar aanleiding van het bericht in de media dat ruim driekwart van de uitzendbureau discrimineert hebben de samenwerkingsverbanden gevraagd om een hardere aanpak van discriminatie en werkloosheid.

In een brief aan staatssecretaris De Krom stellen de migrantenorganisaties dat de overheid zich te weinig aan jongeren gelegen laten liggen.

Het bericht toont aan dat bepaalde groepen burgers vanwege hun herkomst stelselmatig worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. In het geval van de uitzendbranche gaat het met name om jongeren die voor hun kansen op werk en een toekomst met perspectief vanwege hun al zwakkere positie op de arbeidsmarkt vaak juist op uitzendbureaus zijn aangewezen. Het is dan ook schrijnend dat juist zij van die discriminatie de dupe worden.

De samenwerkingsverbanden wijzen er in hun brief op dat deze praktijken ook haaks staan op het beleid van de regering als het gaat om het terugdringen van de (jeugd)werkloosheid, het bestrijden van discriminatie en het bevordering van integratie en burgerschap. Zij geven ook aan dat het vertrouwen van niet-westerse migranten in de democratische rechtsstaat door dergelijke praktijken van discriminatie zwaar op de proef wordt gesteld.

Gerelateerde Artikelen