030-2343625
info@iot.nl

16 Mart’ta oyunuzu kullanın! Ga op 16 maart stemmen!

16 Mart tarihinde Hollanda’da Belediye Meclisi Seçimleri yapılacak. Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) olarak, tüm vatandaşları seçimlere katılmaya davet ediyoruz.

Oyunuzu mutlaka kullanın, seçim hakkınız boşa gitmesin!

Korona salgını sürecinde, Hollanda’da yaşayan toplumsal gruplar arasındaki eşitsizlik iyice arttı. Başta sağlık olmak üzere bir çok alanda fırsat eşitsizliğinin neden olduğu sorunlar daha da büyüdü. Salgın nedeniyle toplumumuz içinde hayatını kaybedenlerin oranı diğer kesimlere göre daha fazla oldu. Bu fırsat eşitsizliği diğer alanlara da olumsuz yansıdı. Bu nedenle tüm vatandaşları 16 Mart seçimlerinde sandığa giderek bu eşitsizliği gidereceğine inandığı  partilere oy vermeye davet ediyoruz.

 

Oy tercihinizi belirlerken dikkat edebileceğiniz önemli konulardan birisi eğitimdir. Salgın nedeniyle okulların kapanması sonucu göçmen çocukların eğtimdeki mağduriyeti diğer kesimlere göre daha fazla oldu. Okul eğitimi belediyelerin sorumluluğundadır. Bu nedenle oy vereceğiniz partinin eğitimdeki eşitsizliğin giderilmesine yönelik politikalarına dikkat edin.

 

Belediye politikalarında yer alan diğer önemli bir konu yoksullukla mücadele. Bizim toplumda özellikle yaşlılarımızın büyük bir bölümü yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşıyor. Zor durumda olan yaşlıların geçim sıkıntısını gidermek amacıyla başvurabilecekleri yardımlar olmalı ve yaşlıların daha fazla yoksullaşmasını önleyici polikalar geliştirilmeli. Belediyeler bu alanda var olan hizmetlerden göçmenlerin de eşit şekilde yararlanmasını sağlamalıdırlar.

 

Konut piyasasındaki sorunlar herkes tarafından biliniyor. Konut fiyatları ve kiralar inanılmaz hızlı yükseliyor. Özellikle gençlerin uygun bir ev bulmaları nerede ise olanaksız hale geldi. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin alım gücüne uygun konut politikaları olan partileri tercih etmekte fayda var.

 

Hollanda’da toplumsal kesimler arasındaki eşitsizlik, hemen her alandaki ayrımcı ve dışlayıcı politikalar sonucu daha da büyüyor. Devlet ayrımcı politikalarla mücadeleyi vatandaşlara bırakmadan, kendisi bu mücadelede öncü olmalıdır. Etkili bir ayrımcılıkla mücadele polikası olan ve yerel yönetimlerin bu konuda aktif rol almasını öngören partileri tercih etmek gerekir.

 

Umarız bu düşünceler oyunuzu belirlemeye yardımcı olur. Ama herşeyden önemlisi, sandığa giderek demokratik bir partiye oy vermenizdir. Göçmenlerin sandığa gitmeyerek, ırkçı parti taraftarlarının tercihlerinin etkili olmasına fırsat vermeyelim.

 

16 Mart Çarşamba günü sandığa giderek oyumuzu kullanalım. 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günleri de oy kullanmak mümkün.

 

 

Nederlands

Ga op 16 maart stemmen!

Op 16 maart worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het Inspraakorgaan Turken roept u met kracht op om aan deze verkiezingen deel te nemen. Laat uw stem niet verloren gaan.

 

Tijdens de coronacrisis is de ongelijkheid in Nederland toegenomen. Allereerst is het verschil in gezondheid tussen bevolkingsgroepen groter geworden. Verhoudingsgewijs zijn in onze gemeenschap veel meer mensen overleden aan Covid-19 dan in de Nederlandse bevolking als geheel. Ook op andere terreinen is sprake van een toegenomen kansenongelijkheid.

 

Wij raden u aan uw stem uit te brengen op een partij die grotere gelijkheid tot stand wil brengen. Een heel belangrijk terrein is het onderwijs. Leerlingen uit migrantengemeenschappen hebben door de lockdowns veel meer achterstand opgelopen dan Nederlandse leerlingen. De scholen zijn bij uitstek een verantwoordelijkheid van de gemeentepolitiek. Stem daarom op een partij met duidelijke ideeën over onderwijsgelijkheid.

 

Een ander belangrijk thema in de gemeentepolitiek is de bestrijding van armoede. Vooral ouderen in onze gemeenschap leven onder de armoedegrens. Er zijn voorzieningen nodig waarop armen een beroep kunnen doen en er is een armoedepreventiebeleid nodig om te voorkomen dat mensen in armoede geraken. Belangrijk is ook dat gemeenten zorgen dat ook migranten profiteren van het armoedebeleid.

 

Maar denkt u ook aan huisvesting. De prijzen van huizen zijn torenhoog gestegen en ook de huren zijn jaar na jaar omhoog gegaan. Voor veel jongeren is het onmogelijk geworden om een huis te vinden. Stem daarom op een partij die optreedt voor goede en betaalbare woningen.

 

De ongelijkheid in Nederland wordt versterkt door discriminatie op allerlei terreinen. De overheid mag de bestrijding van discriminatie niet aan de burgers overlaten, maar zij moet daarin zelf voorop gaan. Stem daarom op een partij die een krachtig antidiscriminatiebeleid voorstaat met een actieve rol van de overheid.

 

Wellicht heeft u iets aan deze overwegingen. Het allerbelangrijkste is dat u gaat stemmen op een democratische partij. Laat het niet gebeuren dat racisten in grote getale naar de stembus gaan en dat migranten thuisblijven.

Breng daarom op 16 maart uw stem uit!  Ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart is in elke gemeente al een aantal stembureaus open.

 

Gerelateerde Artikelen