030-2343625
info@iot.nl

Ramazan ayında kışkırtmalara dikkat edelim! Wij laten ons niet provoceren!

Pegida Hareketi facebook sayfasında yaptığı açıklamayla Ramazan ayında Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde camilerin önünde akşamları mangal etkinliği yapılacağını duyurdu.

5 Nisan HDV Muradiye Cami, Schiedam

6 Nisan Al-Fourqaan Cami, Eindhoven,

7 Nisan Selimiye Cami, Enschede

8 Nisan Masjid Cami, Almelo

9 Nisan Eyüp Sultan Cami, Nijmegen.

 

Almanya’da ortaya çıkan Pegida Hareketi,  göçmen ve İslam karşıtı nazi sempatizanı küçük bir örgüttür. Örgütün başlıca taktiği,  müslümanları küçük düşürücü, aşağılayıcı eylemler düzenleyerek, olay çıkmasını sağlamak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini çekmektir.

 

Bu tür kışkırtmalara karşı ne yapılabilir?

Böyle bir durumda dernek ve cami yöneticilerinin öncelikle belediye başkanıyla ilişkiye geçmelerinde fayda var. Belediye başkanından, müslümanların Ramazan ayında rahatsız edilmeden ibadet etmelerinin sağlanmasını isteyebilirsiniz. Elbette en iyisi Pegida’nın faşist eyleminin yasaklanmasıdır.  Bu mümkün olmaz ise eylemin camiden uzak bir yerde yapılmasını ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep edebilirsiniz.

 

Mangal eylemiyle Pegidanın olay çıkarmak istediği açık şekilde anlaşılıyor. Ve özellikle şiddet olayları meydana gelirse, haberlere konu olacaklar ve böylece amaçlarına ulaşacaklar. Bu tür kışkırtma amaçlı oyunlara gelmemek en etkili yöntemdir. Onların etkinliğiyle kimse ilgilenmez ise o zaman amaçlarına ulaşamayacaklar.

 

Böylesi durumlarda yapabileceğimiz bir şey olur ise IOT’ye başvurabilirsiniz.

 

 

Wij laten ons niet provoceren!

Middels een bericht op Facebook heeft de organisatie Pegida aangekondigd om tijdens de Ramazan bij verschillende moskeeën ’s avonds barbecues te zullen houden.

 

5 april Schiedam bij de HDV Muradiye Camii Moskee
6 april Eindhoven bij de Al-Fourqaan moskee
7 april Enschede bij de Selimiye Moskee
8 april Almelo bij de Masjid Moskee
9 april Nijmegen bij de Eyüp Sultan Moskee

 

Pegida is een oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige, kleine organisatie met sterke nazisympathieën, die zich voornamelijk richt tegen moslims. Hun tactiek is om moslims te kwetsen en te beledigen, zodat er een confrontatie ontstaat die de aandacht trekt van de publieke opinie.

 

Hoe kunnen we het beste met deze provocatie omgaan?

In de eerste plaats is het van belang om snel contact op te nemen met de burgemeester. Aan de burgemeester vragen we om maatregelen te nemen opdat moslims ongestoord hun tijdens de Ramazan belangrijkste gebedsdiensten kunnen houden. Het beste is om de fascistische acties te verbieden. Als die eis geen gehoor vindt is het zaak dat zij verplaatst worden naar een plek op geruime afstand van de moskee. Van belang is vanzelfsprekend dat er voldoende politie aanwezig is.

 

Uit de oproep van Pegida wordt duidelijk dat zij uit zijn op rellen. Alleen als er een gewelddadige confrontatie plaatsvindt halen zij het nieuws. De beste reactie is daarom geen reactie.  Laat u niet provoceren. Wanneer niemand er aandacht aan besteed is de actie van Pegida mislukt.

 

Mocht het IOT u op enigerlei wijze kunnen helpen, kunt u vanzelfsprekend een beroep op ons doen.

Gerelateerde Artikelen